Меню

Ебек заы туралы тестТест тапсырмалары ежелгі дәуір әдебиетінен

 1. «Оғыз-наме» дастанының бір нұсқасының авторы:
  А) А.Қашқари.
  В) Ж.Баласағұн.
  С) Хорезми
  Д) Әбілғазы.
  Е) Қадырғали Жалайыри.
 1. Әл-Фараби өлеңдерін қазақ тіліне аударған ақын:
  А) Ә.Тәжібаев.
  В) Б.Ысқақов
  С) А.Нысаналин.
  Д) С.Жиенбаев.
  Е) Қ.Аманжолов.
 1. Ахмет Яссауи туған жер:
  А) Түркістан.
  В) Исфиджаб.
  С) Мерв.
  Д) Отырар.
  Е) Янгикент.
 1. Б.Кенжебаев ежелгі дәуір әдебиетін неше кезеңге бөлді?
  А) 3
  В) 5
  С) 4
  Д) 2
  Е) 6
 1. Қаңлылар қай жерде мекендеген?
  А) Каспий маңы.
  В) Жетісу өңірі
  С) Қаратау өңірі мен Сырдарияның орта саласы
  Д) Арқа жері
  Е) Ыстықкөл
 1. Алтын адам қайдан табылды?
  А) Алматы облысы
  В) Есік қаласы
  С) Тянь-Шань тауы
  Д) Қаратау өңірі
  Е) Сырдария өзенінің бойы.
 1. Көне түрік жазуы тіл тарихында қалай аталады?
  А) Санскритт
  В) Иероглиф
  С) Руна
  Д) Араб
 1. Көне түрік жазуының сырын кім ашты?
  А) В.Радлов
  В) В.Томсен
  С) Ш.Уәлиханов
  Д) В.Виноградов
  Е) Н.М.Ядринцев
 1. Қай жылы көне түрік жазуының сыры ашылды?
  А) 1895 ж.
  В) 1774 ж.
  С) 1893 ж.
  Д) 1890 ж.
  Е) 1897 ж.
 1. Ежелгі түріктердің қоғамдық, әдеби мәдени өмірін жыр еткен дастандарды ата:
  А) «Алпамыс»
  В) «Бабыр-нама», «Оғыз-наме»
  С) «Білге қаған», «Тоныкөк»
  Д) Кітаби дедем Коркуд
  Е) «Кодекус-куманикус»
 1. Көне түркі ескерткіштерді кім тапты?
  А) В.Радлов
  В) Н.М.Ядринцев
  С) С.Ремезов
  Д) Ш.Уәлиханов
  Е) В.Томсен
 1. ҮІІ ғ. тасқа қашап жазылған ескерткіштерді әдебиеттану тұрғысынан зерттеген ғалым?
  А) И.В.Стеблева
  В) В.Радлов
  С) З.Ахметов
  Д) З.Қабдолов
  Е) С.Е.Малов
 1. Нұх пайғамбар туралы хикая кімнің шығармасында айтылады?

А) Құтып
В) Рабғұзи
С) Дүрбек
Д) Хорезми
Е) Иүгінеки

Источник

Е?бек за?ы туралы тест

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты: «е?бек», «білім» ??ндылы?тары туралы т?сініктерін ке?ейту.

-е?бекті? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ы туралы т?сінік беру

-е?бекке ?ызы?ушылы?тарын арттыру

?нтаспа,д?птер, стикерлер,м?тін, с?ра?тар

 1. Тынышты? с?ті. Н?р?а б?лену
 2. Д?йекс?з: Байлы?-?ана?ат пен е?бекте.

М??алім сыйы –?нгіме: «Малды жа?сы ба??аны? –?зі?е абырой тап?аны?»

Байдибек би ?з т?сында?ы жыл?ылы байларды? ішіндегі е? жыл?ысы к?п байы бол?ан деседі ел. Ол бабамызды? мы?да?ан ?йір-?йір жыл?ысы ?зіні? т?р-т?сі, т??ым-н?сілімен ?реді екен. ?аратауды? Боралдай, ?ост?ра, А?тасты, Керегетасты, Жетімтау шат?алдарыны? теріскей, к?нгей жа?ын т?гелдей ?ара ??рымдай ?аптап жатады екен. Жыл?ысы Боралдай ?зеніне ??ла?анда, Боралдай, Б?ген, Шаян ?зенін кешкенде Б?ген, Шаян ?зендері а?пай ?алар еді, деседі ж?рт. Ал, Байдебекті? ?зі жыл?ы таны?ыш бапкер, сыншы болыпты. Ол кісіні? жыл?ышыларына айт?ан аталы с?з, шаруа на?ылдары аз болма?ан. Соны? бірлі-жарымы мыналар:

Малды жа?сы ба??аны?-?зі?е абырой тап?аны?.

Малды жаман ба??аны?-келген ба?ты ?а??аны?.

Кендірмен байлама, жы??ылмен айдама.

Кендірмен байласа?, мал ?сер деп ойлама.

Жыл?ышы жыл?ыны ба??аны? айтар, ?ойшы ?ойына ?ріс тап?аны? айтар, т?йеші т?йесіні? ша?да?та жат?анын айтар.

Мерген а?ды ат?аны? айтар, саудагер матасын сат?анын айтар.

Керуен басы білікті болса, т?йе азбайды.

?олбасшы білікті болса, сарбазы тозбайды.

О?ушылар?а мазм?ны бойынша с?ра?тар:

1.Е?бек н?тижесін ?алай к?рді?дер?

??ндылы?ын ай?ындайтын с?ра?:

2.Е?бек барысында адам бойында ?андай ?асиеттер керек?

3.?мірмен байланысты с?ра?:

Е?бекті? жемісін к?ргенде ?здері? ?андай сезімде боласы?дар?

 1. Шы?армашылы? ж?мыс, жеке ж?мыс: «Стикердегі диалог»

?р о?ушы?а стикерлер-

С?ра?тарды ?стелді? ?стіне ?ою?а болады. О?ушылар оларды о?ып, стикерлерге ?з ойларын жазып ?алдырады. ?з ойларымен б?лісіп, тал?ылап, стикерге ойларын жазады, кейін пікірлерін ?ор?айды. О?ушылар стикерлерде ?з пікірлерін/эмоцияларын білдіре алады.

1топ?а с?ра?: «енбек», е?бекс?йгіштік» деген ??ымдарды ?алай т?сінесі?дер?

2 топ?а с?ра?: ?андай адамды е?бек?ор дейміз?

3 топ?а с?ра?: Адам бойында ?андай ?асиеттер бол?анда жетістіктерге жетуге болады?

4 топ?а с?ра?: Е?бекпен адам шы?далады дегенді ?алай т?сі?есі?дер?

 1. Топпен ?н айту. «Болайы?шы осындай»-электр.о?улы?тан-4 сынып.

Болайы?шы осындай. С?зі мен ?ні – А. Ме?жанованікі.
Жа?сы бала е?бекшіл,
Ер азамат болады.
?иынды?ты же?іп кіл,
??ша?ы г?лге толады.

Е?бекшіл осындай
Болайы?шы, досым — ай!

Таза бала м?нтаздай
С?йсінеді ?ара?ан.
??ыпты деп б?л ?андай,

Жа?сы к?рер бар адам

 1. ?й тапсырмасы. 70-72 бет. М?тін о?у.
 1. Со??ы тынышты? с?тi. (Ал?ан ?серлері?ізді ж?ректері?ізге т?йі?іздер.Рахмет.)

Просмотр содержимого документа
«е?бек »

Өзiн-өзi тану сабағының жоспары

Мектеп_№ 2 Аманқарағай орта мектебі_______

Тақырып: Адам еңбекпен шыңдалады

Құндылық: «еңбек», «білім»

Қасиеттер : мейірбандық, еңбекқорлық, сүйіспеншілік

Мұғалiм: Жумасаева С.Т.

Сабақтың мақсаты: «еңбек», «білім» құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту.

-еңбектің адам өміріндегі маңыздылығы туралы түсінік беру

-еңбекке қызығушылықтарын арттыру

Ресурстар:(құралдар, мәлiметтер)

Үнтаспа,дәптер, стикерлер,мәтін, сұрақтар

Дәйексөз: Байлық-қанағат пен еңбекте.

Мұғалім сыйы –әнгіме: «Малды жақсы баққаның –өзіңе абырой тапқаның»

Байдибек би өз тұсындағы жылқылы байлардың ішіндегі ең жылқысы көп байы болған деседі ел. Ол бабамыздың мыңдаған үйір-үйір жылқысы өзінің түр-түсі, тұқым-нәсілімен өреді екен. Қаратаудың Боралдай, Қостүра, Ақтасты, Керегетасты, Жетімтау шатқалдарының теріскей, күнгей жағын түгелдей қара құрымдай қаптап жатады екен. Жылқысы Боралдай өзеніне құлағанда, Боралдай, Бөген, Шаян өзенін кешкенде Бөген, Шаян өзендері ақпай қалар еді, деседі жұрт. Ал, Байдебектің өзі жылқы танығыш бапкер, сыншы болыпты. Ол кісінің жылқышыларына айтқан аталы сөз, шаруа нақылдары аз болмаған. Соның бірлі-жарымы мыналар:

Малды жақсы баққаның-өзіңе абырой тапқаның.

Малды жаман баққаның-келген бақты қаққаның.

Кендірмен байлама, жыңғылмен айдама.

Кендірмен байласаң, мал өсер деп ойлама.

Жылқышы жылқыны баққаның айтар, қойшы қойына өріс тапқаның айтар, түйеші түйесінің шаңдақта жатқанын айтар.

Мерген аңды атқаның айтар, саудагер матасын сатқанын айтар.

Керуен басы білікті болса, түйе азбайды.

Қолбасшы білікті болса, сарбазы тозбайды.

Оқушыларға мазмұны бойынша сұрақтар:

1.Еңбек нәтижесін қалай көрдіңдер?

Құндылығын айқындайтын сұрақ:

2.Еңбек барысында адам бойында қандай қасиеттер керек?

3.Өмірмен байланысты сұрақ:

Еңбектің жемісін көргенде өздерің қандай сезімде боласыңдар?

Шығармашылық жұмыс, жеке жұмыс: «Стикердегі диалог»

Әр оқушыға стикерлер-

Сұрақтарды үстелдің үстіне қоюға болады. Оқушылар оларды оқып, стикерлерге өз ойларын жазып қалдырады. Өз ойларымен бөлісіп, талқылап, стикерге ойларын жазады, кейін пікірлерін қорғайды. Оқушылар стикерлерде өз пікірлерін/эмоцияларын білдіре алады.

1топқа сұрақ: «енбек», еңбексүйгіштік» деген ұғымдарды қалай түсінесіңдер?

2 топқа сұрақ: Қандай адамды еңбекқор дейміз?

3 топқа сұрақ: Адам бойында қандай қасиеттер болғанда жетістіктерге жетуге болады?

4 топқа сұрақ: Еңбекпен адам шыңдалады дегенді қалай түсіңесіңдер?

Топпен ән айту. «Болайықшы осындай»-электр.оқулықтан-4 сынып.

Болайықшы осындай. Сөзі мен әні – А. Меңжанованікі.
Жақсы бала еңбекшіл,
Ер азамат болады.
Қиындықты жеңіп кіл,
Құшағы гүлге толады.

Еңбекшіл осындай
Болайықшы, досым — ай!

Таза бала мұнтаздай
Сүйсінеді қараған.
Ұқыпты деп бұл қандай,

Источник

Будь умным!

ы туралы жалпы т

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>I. Кіріспе

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>II.Негізгі бөлім:

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>А) Еңбек құқығы туралы жалпы түсінік.

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Б) Еңбек қатынастары.

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> В) Міндетті әлеуметтік сақтандырудың құқықтық негізі.

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>III. Қорытынды

;color:#222222;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Әрбір құқық өзіне тән пәні және әдістерімен ажыратылады. Еңбек құқығы құқық саласы ретінде қызметкер, жұмыс беруші және басқа да тұлғалар расында еңбек туралы заңнама , еңбек шарты, ұжымдық шарт, жұмыс берушінің актілері негізінде пайда болатын қоғамдық және жекелік қатынастрды реттейді.

;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Сақтандыру қызметінің мақсаты әртүрлі апаттардың, күтпеген жағымсыз құбылыстардың нәтижесінде сақтанушыға тиген зияндар мен залалдарды өтеу жеке және заңды тұлғалардың мүліктік мүдделерін қорғау болып табылады. Сақтандыру нарықтық экономикананың үздіксіздігін, тоқтаусыздығын және теңгерлігін қамтамасыз етудің қаржылық механизмі ретінде қоғамдық ұдайы өндірісінің макроэкономикалық пропорцияларының оңтайлауына жағдай жасайды. Кәсіпорындар мен халықты тәуекелдерден қорғануын қамтитын, ірі табиғатты немесе техногенді апаттар кезінде одан жақсы таптырмас қаражат көзіне айналар сақтандыру жүйесі өз қатысушыларына көптеген жағымды әсер көрсетуде.

;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Осы тақырыптарды қарастырамыз » xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> » xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Еңбек құқығы туралы жалпы түсінік

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Еңбек құқығы ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> ( ;color:#0b0080″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>ағыл ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>. ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>labour law ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>) — ;color:#a55858″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Жалдамалы жұмысшылардың ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> еңбегін реттейтін ;color:#0b0080″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>құқық ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> саласы.

Читайте также:  Рецепты для тонкого теста для пиццы

;color:#0b0080″>Еңбек ;color:#000000″> құқығы:

 1. ;color:#0b0080″>жұмыскермен ;color:#000000″> қызметкердің тікелей еңбек ету жағдайы бойынша жұмыс беруші атынан әрекет ететін әкімшілікпен қатынасын реттейді;
 2. ;color:#000000″>өндірісті басқаруға жұмыскердің қатысу, еңбек жағдайын тағайындау мен қолдану жағдайы бойынша ;color:#0b0080″>әкімшіліктің ;color:#000000″> еңбек ұжымымен қатынасы;
 3. ;color:#000000″>еңбек дауларын қарастыру бойынша қатынастар;
 4. ;color:#000000″>еңбекті қорғау және бірқатар басқалары бойынша қатынастар. ;vertical-align:super;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>ф ;color:#000000″>

;color:#000000″>Еңбек құқығы ;color:#000000″> — меншіктің түріне , шаруашылықты жүргізудің ұйымдық-құқықтық пішіміне қарамастан, кәсіпорын (мекеме, ұйым) қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыру саласындағы қарым-қатынастарды реттеп, олардың әлеум. құқыларын қорғайтын нормалар жиынтығы. Е. қ-ның арқауы қоғамдық еңбек қатынастары болып табылады, ал бұл қатынастар қоғамдық пішімдегі еңбек процесінде міндеттілік сипат иеленеді. Мұнда еңбекті пайдалану, оның шарттары мен ұйымдастырылуы құқықтық реттеудің негізгі мазмұнына айналады. Е. қ-ның әдісі дегеніміз еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің амалдары мен тәсілдерінің жиынтығы; ол, негізінен, еңбектің құқықтық қатынастарын белгілеудің келісімшарттық тәртібін; өндіріс процесінде қызметкердің жұмыс берушіге бағыныштылығын ескере отырып, екі жақтың теңдігін орнатуды; еңбекті ұйымдастырудың айрықша режимін; еңбекті пайдаланудың шарттары мен ұйымдастырылуын орталықтан нормалауды және жергілікті жерде ретке келтіруді; еңбек қарым-қатынастарын құқықтық реттеудің бірлігі мен жіктелуін; Е. қ-ның ажыратылмайтын, рұқсат етілетін және ұсынылатын жосындарын іске қосудың ерекше тәсілдерін; еңбектік-құқықтық қарым-қатынасқа қатысушы тараптардың құқЕ. қ-ның жүйесінде қоғамдық еңбекті ұйымдастырудың барлық құрамдас бөліктеріне қатысты нормалар бар. Олар жиынтық түрінде Е. қ-ның жалпы бөлімін құрайды. Оған құқықтың осы саласының арқауы, әдістері мен жүйесі, оның бастаулары, сондай-ақ, Е. қ. ғылымының пәні мен методологиясы кіреді. Азаматтардың еңбегін пайдалану жөніндегі қоғамдық қарым-қатынастардың жекелеген топтарын реттейтін құқықтық нормалар Е. қ-ның ерекше бөлімін құрайды. Соған сәйкес Е. қ-ның жүйесінде құқықтық ин-ттар, яғни қоғамдық еңбек қатынастарының құрамдас бөлігін арқау ететін құқықтық нормалар жиынтығы ерекшеленеді. Ерекше бөлім Е. қ-ның мынадай негізгі ин-тарын: жұмыспен қамтуды және жұмысқа орналастыруды, ұжымдық келісімшарттар мен келісімдерді, еңбек келісімшартын, жұмыс мезгілі мен демалыс уақытын, еңбекақыны, еңбек тәртібін, келісімшарт жасаушы тараптардың материалдық жауапкершілігін, еңбекті қорғауды, қызметкерлердің кәсіби білігін көтеруді, еңбек дауларын қамтиды. ылары мен заңды мүдделерін қорғаудың арнаулы процессуалдық пішімдерін, сондай-ақ, санкция қолдану реттерін қамтиды.

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Еңбек қатынастары

;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Еңбек қатынастары ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> ( ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>ағыл ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>. ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>labor relations ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>) — ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Қазақстан Республикасының ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> еңбек ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>заңнамасында ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>, еңбек шартында, ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>ұжымдық шартта ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> көзделген ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>құқықтар ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> мен міндеттерді жүзеге асыру үшін ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>қызметкер ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> мен ;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>жұмыс берушінің ;color:#000000;background:#ffffff» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»> арасында туындайтын қатынастар.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарға қызметкер ретінде жеке еңбек- шарты бойынша жұмысқа алынған тұлғалардың немесе өзге де жұмыс берушілерде (кооперативте, жеке тұлғаларда) жалдану бойынша жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбегін қолдануға байланысты қатынастар ғана еңбек зандарымен реттеледі.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Жеке еңбек шарты негізінде туындайтын еңбек кұқықтық қатынастарын мердігерлік, тапсырма, қызмет көрсету және т.б. шарты бойынша ұйымдар үшін қандай да бір нақты жұмысты орындаған адамдардың еңбекке қатысуы жөніндегі басқа каты-настардан ажырата білгён жөн. Аталған шарттар негізінде еңбек қатынастары емес, азаматтық-құқықтық қатынастар пайда бо-лады да, олар азаматтық зандармен реттеледі. Еңбек катынас-тары мен азаматтық-құқықтық қатынастардың аражігін айы-рудың практикалық маңызы бар. Өйткені, еңбек құқықтық қарым-қатынастарға түсуші қызметкерге еңбек заңдарында белгіленген тәртіппен жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі, еңбекке уақытша жарамсыз болған кезеңге жәрдемақы төленеді және т.б. Ал азаматтық-құқықтық шарттар негізінде тек мүліктік, сондай-ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар туындайды.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Әрбір құқық катынастарында қатынастың субъектілері деп аталатын қатысушылары болады. Еңбек құқықтық қатынаста-рының субъектілері болып мыналар танылады: азаматтар, жұмыс берушілер, кәсіподақтар, мемлекеттік органдар.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Құқық қатынастарына қатысушылардың арасында қатынас-тарының мазмұнын құрайтын белгілі бір құқықтар мен міндеттер пайда болады.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Олай болса еңбек қатынастарын өзге құқықтық қатынас-тардан ажыратудың мынадай үш ерекше белгілері бар:

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>1) олар жеке еңбек шарты негізінде нақты кәсіпорынның еңбек ұжымына мүше болған қызметкердің кіруімен туындай-ды;

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>2) еңбек қатынастары бойынша қызметкер белгілі бір ма-мандық (кәсіп), біліктілік немесе кызмет бойынша жұмыс ат-қару міндетін өзіне алады, ал ұйым аталған жұмыстың орын-далуы үшін қажетті еңбек жағдайларын жасау міндетін алады;

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>3) еңбек қатынастарының тараптары — қызметкер де, жүмыс беруші де ішкі еңбек тәртібі ережелеріне бағынады.

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Еңбек құқығымен реттелетін қатынастар жүйесін екі топқа бөлуге болады. Оның біріншісі жетекші орын алатын еңбек құқықтық қатынастары, ал екінші топқа еңбек қатынастары-мен тығыз байланыстағы еңбек қатынастарынан бұрын, олармен катарлас жүретш және солардан туындаитын қатынастар.

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Екінші топтағы қатынастардың бәрі еңбек қатынастарынан тысқары дербес маңызы болмайды және еңбек қатынастары казіргі кезде болып отырғанда, не бұрын болғанда, не олар бо-лашакта болатын болса ғана туындай алады.

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Еңбек құқығы саласындағы құқық қатынастары жүйесі мыналарды қамтиды:

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>— еңбек құқықтық қатынастары;

;color:#000000″ xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>— еңбекке орналастыру жөніндегі құқықтық қатынастар;

;color:#000000″>— ұйымдастыру-басқару құқықтық қатынастары;

;color:#000000″>— ұжымдық шарттың құқықтық қатынастары;

;color:#000000″>— қызметкерлерді кәсіптік даярлау және олардың білікті-лігін арттыру жөніндегі құқықтық қатынастар;

;color:#000000″>— еңбектің қорғалуын және еңбек заңдарының сақталуын қадағалау жөніндегі құқықтық қатынастар;

;color:#000000″>— еңбек дауларын қарау жөніндегі құқықтық қатынастар.

;color:#000000″>Бұл құқықтық қатынастардың бәрі қызметкердің еңбегіне

;color:#000000″>байланысты туындайды, бірақ пайда болу, озгеру, тоқтатылу негіздері мен мазмұны жағынан ерекшеленеді.

» xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Міндетті әлеуметтік сақтандырудың құқықтық негізі.

;color:#000000″>Әлеуметтік сақтандыру ;color:#000000″> –

 1. ;color:#0b0080″>әлеуметтік қамсыздандырудың ;color:#000000″> негізгі нысандарының бірі;
 2. ;color:#000000″>экономикалық тұрғыдан белсенді халықты жұмыстан, еңбек ету қабілетінен және табыстан айырылуға байланысты түрлі тәуекелден зиянды өтеудің ұжымдық ынтымақтастығы негізінде әлеуметтік қорғау нысаны;
 3. ;color:#000000″>азаматтарды қартайғанда, сырқат, жазатайым оқиға салдарынан, бала туу себепті, т.б. мән-жайларға байланысты еңбекке уақытша немесе тұрақты жарамсыз болған жағдайда, сондай-ақ олардың денсаулығын сақтау, қорғау мақсатымен материалдық жағынан қамсыздандыру жүйесі.

;color:#000000″>Әлеуметтік сақтандырудың ерекшелігі – ;color:#0b0080″>жұмыс берушілердің ;color:#000000″> және мемлекеттің қолдауымен жұмыскерлердің мақсатты жарналарынан құралатын мамандандырылған қорлардан қаржыландыру, яғни ;color:#000000″>әлеуметтік сақтандыру ;color:#000000″> ;color:#0b0080″>кәсіпорындардың ;color:#000000″>, мекемелердің, ұйымдардың міндетті жарналарынан құралатын ерекше қорлардың есебінен жүзеге асырылады. Халықты әлеуметтік қорғаудың қазіргі жүйесі мынадай негізгі элементтерді қамтиды:

 1. ;color:#000000″>мемлекеттік көмек берудің дәстүрлі нысаны (әлеуметтік көмек);
 2. ;color:#000000″>әлеуметтік жеңілдіктерді қоса халықтың жекелеген санаттарына берілетін мемлекеттік әлеуметтік кепілдіктер жиынтығы;

;color:#000000″>Әлеуметтік сақтандырудың екі нысаны бар, олар: ;color:#000000″>міндетті әлеуметтік сақтандыру ;color:#000000″> және ;color:#000000″>ерікті әлеуметтік сақтандыру ;color:#000000″>. Міндетті әлеуметтік сақтандыру бюджеттен тыс мақсатты (мемлекеттік немесе қоғамдық) қорлар арқылы қамтамасыз етілетін мемлекеттік әлеуметтік кепілдіктердің бір түрі. Бұл қорлардың тапшылығы жағдайында мемлекет оларға мемлекеттік бюджет қаражатынан көмек көрсетеді. Сөйтіп, ол осы қорлардың қаржылық орнықтылығының және міндетті Әлеуметтік сақтандыру бағдарламасының іске асырылуының кепілі болып табылады.

;color:#000000″>Екі түрі бар, олар: ;color:#000000″>міндетті жалпы сақтандыру ;color:#000000″> және ;color:#000000″>міндетті кәсіптік сақтандыру ;color:#000000″>. Міндетті жалпы сақтандыру еңбек шартымен немесе ;color:#0b0080″>келісімшартпен ;color:#000000″> жұмыс істейтін барлық тұлғаларға қолданылады. Міндеті кәсіптік сақтандыру жарақаттану қауіпі жоғары, ерекше қауіпті және еңбек етуге жағдай қолайсыз жұмыстарда істейтін тұлғаларға қолданылады. Ерікті әлеуметтік сақтандыру мемлекеттің (мемлекеттік бюджеттің) сақтандыруды қолдауы жоқ болғанда ұжымдық ынтымақ және өзара көмек қағидаты негізінде құрылады. Адам және бүкіл қоғам үшін барынша мәнді қажеттіліктерді қанағаттандырудың мемлекеттік әлеуметтік кепілдіктері халықты әлеуметтік қорғаудың жаңа жүйесінің негізі болып табылады. ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>

Читайте также:  Капитализация процентов это тест

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Әлеуметтік арналым қорларын қалыптастырудың екі қағидаты бар:

 1. ;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>1) ұрпақтар ынтымақтастығының негізінде; жұмыс істейтін ұрпақ жұмыс істемейтіндерді қамтамасыз етеді, ал, өз кезегінде, еңбекке жарамдылықтан айырылуына қарай оларды еңбек қызметіне кірген жаңа ұрпақ ауыстырады. ;color:#000000″>Бұл қағидатқа негізделген жүйе Қазақстанда 1998 жылға дейін қолданылды;
 2. ;color:#000000″>2) әлеуметтік қорларға, көбінесе әлеуметтік қорға азаматтардың дербес аударымдарының негізінде; бұл қағидаттың іс-әрекеті кезінде ;color:#0b0080″>төлемақылардың ;color:#000000″> мөлшері нақты тұлғаның бүкіл жұмыс істеген кезіндегі салған сомасына байланысты болады. Бұл қағидаттың іс-әрекетіне негізделген жүйе Қазақстандағы ;color:#0b0080″>зейнетақы ;color:#000000″> реформасының негізіне қойылған.

;color:#000000″>Бірінші қағидатқа негізделген және Қазақстанда 1998 жылға дейін қолданылған жүйе мынадай ерекшеліктермен сипатталады:

 1. ;color:#000000″>1) зейнетақымен қамсыздандыруга мемлекеттік ;color:#0b0080″>монополия ;color:#000000″>;
 2. ;color:#000000″>2) әлеуметтік қамсыздандыру қорларына түсетін міндетті зейнетақы жарналарының топтастырылуы;
 3. ;color:#000000″>3) жүйе ішінде қаражаттарды қайта бөлу.

;color:#000000″>Мұндай жүйе жоспарлы директивалық экономика, еңбекке қабілетті халықтың жұмыспен толық қамтылуы, мемлекет тарапынан жан-жақты бақылау, зейнеткерлерге жұмыс істейтін халықтың жоғары ара қатынасы жағдайында тиімді болды. Өмір сүрген жүйе азаматтардың түрлі кәсіптік және әлеуметтік санаттарына арналған жеңілдіктердің көптеген түрлерінің болуымен сипатталады.

;color:#000000″>90-жылдардың басы мен ортасындағы экономиканың дағдарысы әлеуметтік сақтандыру жүйесінің де дағдарысына қозғау салды, бұл ;color:#0b0080″>жарналарды ;color:#000000″> төлеудің базалық көрсеткіштерінің құлдырауына да, сондай-ақ әлеуметтік қорларға оларды толық және уақтылы аударып отыруға төлеушілер мүдделігінің болмауы да әлеуметтік сақтандыруға төленетін жарналардың жиналымдылығының төмен деңгейінде көрінетін еді; бұл зейнеткер мен ;color:#0b0080″>жәрдемақылар ;color:#000000″> алатындар алдында берешектің үлкен көлеміне жеткізді; әлеуметтік қорлар қаражаттарының ;color:#0b0080″>инфляциялық ;color:#000000″> құнсыздануы зейнеткерлердің ;color:#0b0080″>күнкөрістің ең төменгі деңгейіндегі ;color:#000000″> қажеттіліктерін қамтамасыз етпеді және қорлар қаражаттарының аса шектеулілігі жағдайында әлеуметтік төлемақыларды өнбойы индекстеп отыру қажеттігін тудырады.

;color:#000000″>Қазақстанда жүргізіліп жатқан зейнетақы реформасының негізіне қойылған екінші қағидаттьің іс-әрекетіне негізделген жүйе мыналармен сипатталады.

 1. ;color:#000000″>1) зейнетақымен қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу;
 2. ;color:#000000″>2) зейнетақы қорын қалыптастыруға қатысқан 30 жастан төмен емес азаматтар үшін күнкөрістің ең төменгі денгейін сақтау жөніндегі мемлекеттің кепілдіктері;
 3. ;color:#000000″>3) зейнетақы жинақақшасын және әлеуметтік қамсыздандырудың басқа нысандарын межелеу;
 4. ;color:#000000″>4) зейнетақы қорланымдарын қалыптастыруға еңбек етуге қабілетті жастағы барлық азаматтардың міндетті қатысуы;
 5. ;color:#000000″>5) еңбек етуге қабілетті азаматтардың қартайғанда өзін зейнетақымен қамсыздандыруы үшін жеке жауапкершілігі;
 6. ;color:#000000″>6) ;color:#0b0080″>инвестициялаудың ;color:#000000″> тиімділігін және зейнетақы жинақақшасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 7. ;color:#000000″>7) жинақтаушы зейнетақы қорларындағы қорланымдарға азаматтардың мұралану құқығын белгілеу;
 8. ;color:#000000″>8) қосымша ерікті зейнетақымен қамсыздандыруға азаматтарға құқық беру;
 9. ;color:#000000″>9) зейнетақы жинақақшасын экономикаға инвестициялау, бұл оның дамуына жәрдемдеседі.

;color:#000000″>Міндетті мемлекеттік әлеуметтік сақтандырудан басқа мемлекеттік емес ;color:#000000″>зейнетақылық сақтандыру ;color:#000000″> — зейнетақылық келісімшартқа сәйкес жұмыскерлердің және (немесе) олардың жұмыс берушілерінің ерікті жарналары есебінен қосымша зейнетақы қалыптастыру арқылы және мамандандырылған мемлекеттік емес зейнетақы қорлары арқылы зейнетақылар төлеу жолымен азаматтарды әлеуметтік қорғау қатынастары қолданылады.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Әлеуметтік сала қоғам өміріндегі басты саланың бірі екені мәлім, сондықтан азаматтарды әлеуметтік қорғауға бағытталу қазіргі заманғы мемлекеттің басты ерекшелігі.

;color:#000000″ xml:lang=»kk-KZ» lang=»kk-KZ»>Тұтастай алғанда, Мемлекет басшысы, Ұлт көшбасшысының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнайтын Жолдауы шеңберінде қабылданатын әлеуметтік-экономикалық бағдарламалар ең алдымен халықтың әл-ауқатын жақсартуға және елдегі әлеуметтік тұрақтылықты, халықты әлеуметтік қорғау жүйесін, оның ішінде міндетті әлеуметтік сақтандыруды жетілдіруге бағытталған.

Диплом на заказ

Узнать стоимость написания работы —>

Материалы собраны группой SamZan и находятся в свободном доступе

Источник

Е?бек за?ы туралы тест

Қазақ әдебиеті пәнінен 11-сыныпқа арналған тест сұрақтары

1. «Өткен күндер» жинағының авторын анықтаңыз.

2. Ғ. Мүсіреповтің «Ер ана» әңгімесіндегі кейіпкерді табыңыз.

3. Монолог дегеніміздің не екенін анықтаңыз.

A) Қалыпты жағдайдан әсірелеп суреттеу.

B) Шығарма кейіпкерлерінің өзара кезектесе сөйлесуі.

C) Әдеби шығармадағы оқиға желісі.

D) Бір адамның ұзақ сөзі.

E) Табиғат көркін суреттеу.

4. Шығарманың тақырыбы деген ұғымға сәйкес келетін жауапты көрсетіңіз.

A) Оқиғалардың мазмұндық байланысы.

B) Жазушының көркем шығармасына негіз, арқау еткен өмір

C) Жазушының үндейтін белгілі бір пікірі, айтқысы келетін

D) Оқиға өтетін орынмен таныстыру.

E) Қаламгердің өмір құбылысына берген бағасы

5. А.Байтұрсынұлының өлеңдер жинағын көрсетіңіз.

6. «Өтеген батыр» дастанының авторын табыңыз.

7. Мағжан Жұмабаев Омбының мұғалімдер дайындайтын семинариясын қай жылы бітіргенін көрсетіңіз.

8. «Толағай» ертегісінің авторы кім?
А) Ә. Тәжібаев
В) М. Әуезов
С) А.Құнанбаев
Д) Ш. Уәлиханов

9. М. Дулатовтың 1909 жылы Уфа қаласында басылып шыққан кітабын атаңыз.
A) «Есеп құралы”.
B) «Терме”.
C) «Азамат”.
D) «Қирағат”.
E) «Оян, қазақ”.

10. Пейзаж терминінің мағынасын анықтаңыз.
A) Адамның сыртқы түрін сипаттау.
B) Бір адамның портретін беру.
C) Оқиға болған жерді көрсету.
D) Оқиғаны баяндау.
E) Табиғатты суреттеу.

11. С.Мұқановтың поэмасын табыңыз.
A) ’’Сұлушаш’’.
B) ’’Мөлдір махаббат’’.
C) ’’Ботакөз’’.
D) ’’Теміртас’’.
E) ’’Сырдария’’.

12. М. Әуезовтің Ленинград университетін бітірген жылын табыңыз.
A) 1931ж.
B) 1926ж.
C) 1930ж.
D) 1925ж.
E) 1928ж.
D) 5 жыл.
E) 25 жыл.

Сұлтанмахмұттың балалық шағы өткен жерді табыңыз.
A) Көкшетау.
B) Өскемен.
C) Ақтөбе.
D) Атырау.
E) Павлодар.

14.«Тіл құралы», «Әдебиет танытқыш» еңбектерінің авторын белгілеңіз.
A) А.Байтұрсынұлы.
B) М.Әуезов.
C) С.Сейфуллин.
D) М.Дулатов.
E) Ғ.Тоғжанов

15. Д.Исабековтің пьесасын табыңыз.

A) «Құдағи келіпті».

E) «Көктөбедегі кездесу».

16. Кісі қайтыс болғанда айтылатын салт өлеңдерін көрсетіңіз.
A) Жар — жар.
B) Жоқтау.
C) Сыңсу.
D) Той бастар.
E) Беташар.
17. Махамбет Өтемісұлының жауынгер де абзал досын, көтеріліс басшысын табыңыз.
A) Исатай
B) Жәңгір
C) Шернияз
D) Есет батыр
E) Әбілқайыр
18. Абайға жеңгелері қойған атты белгілеңіз.
A) Әбеке.
B) Әбіш
C) Абай.
D) Телғара.
E) Ибраһим.
19. Шәкәрім поэмасын табыңыз.
A) «Масғұт».
B) «Медғат-Қасым».
C) «Батыр Баян».
D) «Еңлік-Кебек».
E) «Ескендір».
20. Сәбит Мұқановтың туған жерін табыңыз.
A) Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтарал ауданы.
B) Алматы қаласы.
C) Солтүстік Қазақстан облысы, Преснов ауданы.
D) Шығыс Қазақстан облысы.
E) Батыс Қазақстан облысы, Орда ауданы.
21. Аяз бидің бұрынғы есімін табыңыз.
A) Уәлі.
B) Мадан.
C) Ұлы.
D) Жаман.
E) Жақсы.
22. Дулат Бабатайұлының өмір сүрген жылдарын табыңыз
A) 1857 – 1931 ж.ж.
B) 1846 – 1945 ж.ж.
C) 1802 – 1874 ж.ж.
D) 1803 – 1846 ж.ж.
E) 1818 – 1881 ж.ж.
23. 19-ғасырда Орыс жағрафиялық қоғамының толық мүшесі болған қазақты анықтаңыз.
A) Х. Досмұхамедов.
B) М. Тынышбаев.
C) Ы. Алтынсарин.
D) А. Байтұрсынов.
E) Ш. Уәлиханов.
24. М.Әуезовтің жарты ғасырлық оқиғаны қамтитын шығармасын табыңыз.
A) «Қараш-қараш оқиғасы».
B) «Өскен өркен».
C) «Қилы заман».
D) «Түнгі сарын».
E) «Абай жолы».
25. Алматы облысының Райымбек ауданында дүниеге келген ақынды табыңыз.
A) М.Мақатаев.
B) Қ.Баянбаев.
C) Т.Айбергенов.
D) Қ.Бұғыбаева.
E) Т.Молдағалиев.
26. Егемен Қазақстан газетінің 1920 жылдардағы атын көрсетіңіз.
A) «Орда»
B) «Еңбекші қазақ».
C) «Тіршілік».
D) «Кедей сөзі».
E) «Әдебиет майданы».
27 «Менің Дағыстаным» кітабының авторын көрсетіңіз.
A) Р.Ғамзатов.
B) С.Айни.
C) Ш.Айтматов.
D) Б.Кербабаев.
E) П.Тычина.
28. «Әпке» деп аталатын, Қамажай, Омар, Темірбек, Нәзила, Кама атты кейіпкерлері бар пьесаның авторын табыңыз.
A) Қ.Мұқаметжанов.
B) Р.Мұқанова.
C) Д.Исабеков.
D) Б.Римова.
E) И.Сапарбай.
29. Орхон-Енисей өзендері аңғарынан табылған тастағы дастандарды белгілеңіз.
A) «Диуани лұғат ат-түрік».
B) «Күлтегін», «Тоныкөк».
C) «Диуани хикмет».
D) «Құдатғу біліг».
E) «Оғыз-наме».
30. Алпамыс батырдың әкесінің атын табыңыз.
A) Тоқтарбай.
B) Байбөрі.
C) Тұяқбай.
D) Қарасай.
E) Сарыбай.
31. Айтысқа түсетін ақынның бірден бастырмалатып, қарсыласының апшысын қуыра, сескендіре сөйлейтінінің себебін көрсетіңіз.
A) Қарсыласын жеңіп кетудің амалы.
B) Асқақ ақын екенін дәріптеу жолы.
C) Айтыстың бір шарты.
D) Шабыт шақыру мақсаты.
E) Елдің көңілін аудару амалы.
32..Алғаным Әли ағаның қызы еді,
Қас арудың өзі еді.
Маңдайы күнге тимеген,
Желге шашын үрмеген,- деген жолдар қай жыраудың өлеңінен алынғанын анықтаңыз.
A) Доспамбет.
B) Асан қайғы.
C) Шалкиіз.
D) Қазтуған.
E) Бұқар.
33. Шернияз Жарылғасұлы өмір сүрген жылдарды көрсетіңіз.
A) 1706-1778 жж.
B) 1670-1730 жж.
C) 1817-1881 жж.
D) 1675-1769 жж.
E) 1465-1560 жж.
34. Ы.Алтынсариннің орыс досын көрсетіңіз.
A) Долгополов.
B) Веселовский.
C) Михаэлис.
D) Потанин.
E) Ильминский.
35. Ахмет Байтұрсыновтың туған жерін анықтаңыз.
A) Кереку.
B) Семей.
C) Ақмола.
D) Қостанай.
E) Көкшетау.
36. С.Торайғыровтың «Кім жазықты» романындағы жаңашыл қыздардың аттарын табыңыз.
A) Зылиха, Рысты.
B) Қамар, Жамал.
C) Жаңыл, Жәмила.
D) Раушан, Күлтай.
E) Аппақай, Күлтай.
37. С.Сейфуллиннің «Өткен күндер» атты өлеңдер жинағы қай жылы басылғанын анықтаңыз.
A) 1911ж.
B) 1913ж.
C) 1917ж.
D) 1914ж.
E) 1915ж.
38. Ғ.Мүсіреповтің ’’Қазақ солдаты’’ романы 1945 жылы алғаш қандай атпен жарық көрді?
A) ’’Ақлима’’.
B) ’’Қазақ айнасы’’.
C) ’’Ботагөз’’.
D) ’’Жұмбақ жалау’’.
E) ’’Қазақ батыры’’.
39. Ежелгі дәуір әдебиеті неше кезеңге бөлінетінін табыңыз.
A) Үш.
B) Бес.
C) Алты.
D) Төрт.
E) Сегіз.
40. Бұлт болған айды ашқан,
Мұнар болған күнді ашқан,-. деген үзіндіде Қазтуған кім туралы айтып отырғанын белгілеңіз.
A) Шаңқұтты.
B) Би.
C) Өзі.
D) Хан.
E) Ақсүйек.
41. Есендікте малыңды бер де батыр жый,
Басыңа қыстау іс түссе.
Дұспанның қолы жете алмас! – деп Шалкиіз жырау қандай мәселені айтқандығын табыңыз.
A) Адамгершілік.
B) Ерлік, батырлық.
C) Сөз өнері.
D) Бірлік-ынтымақ.
E) Табиғат.
42. «Зар заман», «Бала зары», «Насихат» шығармаларының авторын табыңыз.
A) Мағауия Абайұлы.
B) Шортанбай Қанайұлы.
C) Әбубәкір Шоқанұлы.
D) Шәкәрім Құдайбердіұлы.
E) Мұрат Мөңкеұлы.
43. «Жеті жаста садақ тартты,
Атқан оғы тасты уатты.
Жай оғынан кейін емес,
Темірден де өткізеді,
Күндік жерге жеткізеді.»
Осы өлеңде көркемдегіш сөздің қай түрі кездесетінін табыңыз.
A) Теңеу.
B) Метафора.
C) Гипербола.
D) Аллегория.
E) Эпитет.
44. «Көшпенділер» трилогиясының бас қаһарманын анықтаңыз.
A) Халық.
B) Әйелдер.
C) Ерлер.
D) Ана.
E) Әке.
45. Үзінді авторын белгілеңіз.
Туғанда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең.
A) Ы.Aлтынсарин.
B) A.Байтұрсынов.
C) Aқан сері.
D) М.Дулатов
E) A.Құнанбаев.
46.Махамбет Өтемісұлының өлеңін табыңыз.
A) «Мен – қазақ».
B) «Шәкірт ойы».
C) «Айналайын, Ақ Жайық».
D) «Ей, Абылай, Абылай».
E) «Ереуіл атқа ер салмай».
47. Ы. Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясына» енген өлеңдерінің негізгі тақырыбын белгілеңіз.
A) Өлім.
B) Оқу, білім.
C) Махаббат.
D) Тіл.
E) Әдет-ѓұрып.
48. Шәкәрімнің өлеңін табыңыз.
A) «Шәкірт ойы»
B) «Әсемпаз болма әрнеге»
C) «Жастарға»
D) «Ғылым таппай мақтанба»
E) «Мен — қазақ»
49. С.Бегалиннің Ш.Уәлихановқа арналған туындысының атын табыңыз.
A) «Бала Шоқан».
B) «Қашқарға саяхат».
C) «Ариадна жібі».
D) «Аққан жұлдыз».
E) «Ш.Уәлиханов».
50. Абайдың баласы Әбдірахманға арнаған өлеңдері қандай туынды екенін белгілеңіз.
A) Мадақтау өлең.
B) Әзіл өлең.
C) Жоқтау өлең.
D) Арнау өлең.
E) Эпиграмма.

Читайте также:  Большой тест драйв со стиллавиным и вахидовым шкода карок

Источник

Психологицески тест депрессия бек

Аты-жөні ___________________________________ Депрессиялық деңгейді анықтауға арналған тес т

а- ешқа

шан 1

б- кейбір кезде 2

в- жиі
3

г- үнемі 4

Мен жабырқа ғанды сеземін

Мен тәңертен өзімді ең жақсы сезінемін

Мен тез жылаймын

Мені ң түнгі ұйқым нашар

Мені ң тәбетім күнделікті жағдайдан нашар болады

Мен құрдастарыммен қарым-қатынас жасауды үнатамын

Мен дене салмағымның түскенін байқаймын

Мені қатты ауру мазалайды

Күнделікті жағдайға қарағанда жүректің соғуы жылдамдайды

Ешбір себепсіз-ақ мен тез шаршаймын

Мені ң ойымның саралығы күнделікті жағдайда

Мен мазаланамын және соған қарай бір жерде отыра алмаймын

Қолымнан келетін нәрсені мен ебін тауып істеймін

Мені ң болашаққа үмітім зор

Мен күнделікті жағдайға қарағанда өте ашуланшақпын

Мен шешімді жеңіл қабылдаймын

Мен өзімнің біреуге пайдалылығымды және қажеттілігімді сезінемін

Мен жан-жақты,жеткілікті,толықтай өмір сүрудемін

Мен өлсем,онда бөтен адамдарға жеңіл болатынын сеземін

Мені өткен қуаныштар кәзіргі кезге дейін қуантады

Аты-жөні ___________________________________ Депрессиялық деңгейді анықтауға арналған тес т

а- ешқа

шан 1

б- кейбір кезде 2

в- жиі
3

г- үнемі 4

Мен жабырқа ғанды сеземін

Мен тәңертен өзімді ең жақсы сезінемін

Мен тез жылаймын

Мені ң түнгі ұйқым нашар

Мені ң тәбетім күнделікті жағдайдан нашар емес

Мен құрдастарыммен қарым-қатынас жасауды үнатамын

Мен дене салмағымның түскенін байқаймын

Мені қатты ауру мазалайды

Күнделікті жағдайға қарағанда жүректің соғуы жылдамдайды

Ешбір себепсіз-ақ мен тез шаршаймын

Мені ң ойымның саралығы күнделікті жағдайда

Мен мазаланамын және соған қарай бір жерде отыра алмаймын

Қолымнан келетін нәрсені мен ебін тауып істеймін

Мені ң болашаққа үмітім зор

Мен күнделікті жағдайға қарағанда өте ашуланшақпын

Мен шешімді жеңіл қабылдаймын

Мен өзімнің біреуге пайдалылығымды және қажеттілігімді сезінемін

Мен жан-жақты,жеткілікті,толықтай өмір сүрудемін

Мен өлсем,онда бөтен адамдарға жеңіл болатынын сеземін

Мені өткен қуаныштар кәзіргі кезге дейін қуантады

Аты-жөні ___________________________________ Депрессиялық деңгейді анықтауға арналған тес т

а- ешқа

шан 1

б- кейбір кезде 2

в- жиі
3

г- үнемі 4

Мен жабырқа ғанды сеземін

Мен тәңертен өзімді ең жақсы сезінемін

Мен тез жылаймын

Мені ң түнгі ұйқым нашар

Мені ң тәбетім күнделікті жағдайдан нашар емес

Мен құрдастарыммен қарым-қатынас жасауды үнатамын

Мен дене салмағымның түскенін байқаймын

Мені қатты ауру мазалайды

Күнделікті жағдайға қарағанда жүректің соғуы жылдамдайды

Ешбір себепсіз-ақ мен тез шаршаймын

Мені ң ойымның саралығы күнделікті жағдайда

Мен мазаланамын және соған қарай бір жерде отыра алмаймын

Қолымнан келетін нәрсені мен ебін тауып істеймін

Мені ң болашаққа үмітім зор

Мен күнделікті жағдайға қарағанда өте ашуланшақпын

Мен шешімді жеңіл қабылдаймын

Мен өзімнің біреуге пайдалылығымды және қажеттілігімді сезінемін

Мен жан-жақты,жеткілікті,толықтай өмір сүрудемін

Мен өлсем,онда бөтен адамдарға жеңіл болатынын сеземін

Мені өткен қуаныштар кәзіргі кезге дейін қуантады

50ұпайдан төмен- диагностикалық күйі депрессиясыз

50-59 ұпай арасында-жеңіл ситуативті немесе невротикалық депрессия

60-69 ұпай арасында – субдепрессивті күйі

70 ұпай жоғары-нағыз депрессилық күйдің диагностикасын көрсетеді.

 • Все материалы
 • Статьи
 • Научные работы
 • Видеоуроки
 • Презентации
 • Конспекты
 • Тесты
 • Рабочие программы
 • Другие методич. материалы

Номер материала: ДБ-270269

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Мишустин подписал документ о помощи в трудоустройстве выпускников

Время чтения: 1 минута

Люди с инвалидностью смогут получить второе высшее образование бесплатно

Время чтения: 2 минуты

ЕГЭ по биологии и иностранным языкам проходят 18 июня

Время чтения: 2 минуты

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре

Время чтения: 1 минута

Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации работников сферы образования

Время чтения: 2 минуты

Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник