Меню

Операциялы жйелер тест сратары жауаптарыменОперациялы? ж?йелер та?ырыбына тест с?ра?тары

8. Файл деген не?
А) бағдарлама
В) мәліметтерді сақтайтын аты бар дискідегі орын
С) берілгендер жиыны
D) шифрленген ақпарат
Е) жарлық
9. Windows деген не?
A) қолданбалы пакет
B) операциялық жүйе
C) мәтіндік редактор
D) компьютер моделі
E) монитор моделі
10. Жұмыс үстеліндегі есептер тақтасында не орналасқан?
сол уақытта жүктелген қосымшалардың терезелерінің батырмалары
B) жүйелік мәзірдің батырмалары
C) функционалдық пернелердің көмегі
D) жүйелік мәзірдің баптауы
E) стандарттық таңбалар
11. Windows-тың жұмыс үстелі – бұл.
А) менің компьютерім терезесі
В) экранның төменгі жағы
С) экранның жоғарғы жағы
D) сілтеуіш терезесі
Е) экранның бүкіл жері
12. Каталог – бұл.
А) магниттік дискідегі файлдар мен каталогтар аты
В) нақты белгі бойынша жүйеленген файлдық топтардың аты
С) каталогтоптарының аты
D) файлды оқу
Е) файлдар мен каталогтардың тобы
13. Windows-тың кез келген терезесінде тақырып жолында қандай батырмалар орналасқан?
1) жүйелік мәзір; 2) үлкейту/қалпына келтіру; 3) жабу; 4)жылжыту, 5) жиыру:
А) 1,2,3,4,5;
В) 1,2,3,4;
С) 2,3,4,5;
D) 1,2,3,5;
Е) 1,2,3.
14. Файл атында .exe кеңейтілуі нені білдіреді?
A) мәтіндік файлды
B) орындаушы файлды
C) макросты
D) қосалқы файлды
E) суреті бар файлды
15. «Менің компьютерім» белгішесі не үшін керек?
A) жойылған файлдар мен бумаларды сақтау үшін
B) жергілікі желіні баптау үшін
C) бумалар мен файлдардың қасиеттерін қарау үшін
D) компьютер дискілерінің барлық мазмұнын көрсететін «ағашты» сақтау үшін
E) windows бағдарламаларын іске қосу үшін
16. Windows- тың басты мәзірін шақыру:
A) есептер тақтасында тышқанның оң батырмасын шерту
B) есептер тақтасындағы Пуск батырмасына тышқанның сол жақ батырмасын шерту
C) есептер тақтасында тышқанның сол жақ батырмасын шерту
D) «Менің компьютерім» белгішесіне шерту
E) жанама мәзірден басты мәзірді таңдау
17. Қай тұжырым дұрыс емес?
A) Windowsоперациялық жүйесі – бұл қолданбалы бағдарлама
B) Windows операциялық жүйесі – бұл компьютерді қосқанда жүктелетін операциялық жүйе
C) «Мой компьютер» белгішесі ДК-дің мазмұнын көруге арналған
D) Пуск батырмасы – Windows операциялық жүйесінің басты мәзірін шақырады
E) «Корзина» белгішесі уақытша жойылған файлдарды сақтайды
18. Алмасу буферін қолданып файлды қалай көшіруге болады?
А) жұмыс үстелінде тышқанның оң батырмасымен «Қиып алу» шерту
В) Файл – Жарлықты құру
С) жұмыс үстелінде тышқанның сол батырмасымен «Жарлықты құру» шерту
D) Файл –Көшіру
Е) Түзету – Көшіру
19. Жұмыс терезесі – бұл.
A) қосымшаның аты, екпінді құжаттың аты және терезені басқаратын пернелері бар жол
B) қарауға, құруға және түзетуге болатын ағымдағы құжаттың терезесі
C) ағымдағы құжаттың көлденең жылжымалы және басқа құжатты қосатын батырмасы бар жол
D) қосымшаның құралдарына жедел мүмкіндікті қатмамасыз ететін жол
E) таңдалған ұяшықтың мазмұнын бейнелейтін жол
20. Басқару жолы – бұл.
A) қосымшаның аты, екпінді құжаттың аты және терезені басқаратын пернелері бар жол
B) қарауға, құруға және түзетуге болатын ағымды құжаттың терезесі
C) ағымды құжаттың көлденең жылжымалы жолағы және басқа құжаттарды қосатын батырмасы бар жол
D) қосымшаның құралдарына жедел мүмкіндікті қамтамасыз ететін жол
E) таңдалған ұяшықтың мазмұнын бейнелейтін жол
21. «Мәзір» жолы – бұл.
A) қосымшаның аты, екпінді құжаттың аты және терезені басқаратын пернелері бар жол
B) қарауға, құруға және түзетуге болатын ағымды құжаттың терезесі
C) ағымды құжаттың көлденең жылжымағы және басқа құжатты қосатын батырмасы бар жол
D) қосымшаның құралдарына мүмкіндікті қамтамасыз ететін жол
E) таңдалған ұяшықтың мазмұнын бейнелейтін жол
22. Сұхбат терезесінің басқару элементеріне не жатады?
A) тек қана батырмалар
B) тек қана жалаушылар
C) тек қана батырмалар, ашылатын тізімдер
D) тек қана жалаушалар, айнымалы жолақтар
E) батырмалар, жалаушалар, ашылатын тізімдер, айнымалы жолақтар
23. Shift пернесі қандай қызмет атқарады?
А) бас әріппен жазу және арнайы символдарды енгізу үшін
В) бас әріпті бекіту режимі
С) меңзірді жолдың басына қою үшін
D) ақырғы амалды орындатпау
Е) орыс алфавитынан латынға ауысу
24. НОМЕ пернесі қандай қызмет атқарады?
A) меңзірді ағымдағы жолдың басына апарады
B) меңзірді ағымдағы беттің басына апарады
C) меңзірді мәтінін басына жылжытады
D) жаңа құжат жүктеледі
E) меңзірді ағымдағы жолдын аяғына жылжытады
25. Операциялық жүйелер ненің құрамына кіреді?
А) қолданбалы бағдарламалық қамсыздандырылуына
В) жүйелік бағдарламалық қамсыздандырылуына
С) мәліметтер қорын басқару жүйесіне
D) бағдарламалау жүйесіне
Е) бірегей бағдарламалық қамсыздандырылуына
26. Windows ортасында жұмыс істеген кездеәр жерде орналасқан бірнеше файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек?
А) Ins
В) Tab
C) Alt
D) Shift
Е) Ctrl
27. Операциялық жүйелерге жатады:
А) MS-DOS, Norton Commander
В) Windows 2000, MS Office
С) MS-DOS, Windows 95, Unix
D) Unix, WordPad
Е) Windows-тың стандартты бағдарламалары
28. Windows-та қай құралдар негізгі мультимедиялық жабдықтарына жатпайды:
A) деңгей реттеушісі
B) Әмбебап ойнатқыш
C) тюнер гипердиапазонмен
D) фонограф
E) аудиожазу элементтері және дыбыс видеосхемасы
29. Белгіленген объектіні қиып алу батырмалары:
А) Ctrl +Х
В) Alt+Х
С) Ctrl + РgUрD) Delete+Х
Е) Ctrl +Z
30. Тышқан параметрлерін баптау үшін қай команданы орындау қажет?
А) Пуск | Настройка | Мышь
В) Пуск | Настройка | Панель Управления | Мышь
С) Сервис | Настройка
D) Справка | Мышь
Е) Мұндай процедура мүмкін емес
Дұрыс жауптары
Сұрақ номері Дұрыс жауабы
B
E
D
A
A
B
B
B
B
A
E
B
D
B
D
B
A
E
B
C
D
E
A
A
B
E
C
D
A
B

Источник

Информатикадан тест с?ра?тары 6 сынып Арман-ПВ баспасы. 2016-2017 о?у жылы

6 — сынып. Тест жұмысы ІV — тоқсан.
ІІ – нұсқа
1. Тұсаукесерге жаңа слайдты қалай қосамыз?
А) Басты Слайд құру В) Дизайн Слайд құру
С) Office батырмасы Слайд құру D) Басты Макет
2. Жаңа тұсаукесердің бірінші слайды құрамына кіретін әдеттегі макет:
А) тақырып және нысан В) титул (алғашқы бет) С) бөлімнің тақырыбы D) екі нысан
3. Ағымдағы слайдты жою бұйрығы:
А) Басты Слайдты жою В) Дизайн Слайдты жою
С) Office батырмасы Слайдты жою D) Басты Макет Слайдты жою
4. Жасырын слайд қалай жұмыс істейді?
А) ол тұсаукесердің ешбір қарау режимінде көрінбейді
В) тек сұрыптағыш режимінде көрінеді
С) әдеттегі режимде және сұрыптағыш режимінде көрінеді, бірақ тұсаукесердің көрсетілуі (демонстрациясы) кезінде өткізіп жіберіледі
D) тек тұсаукесердің көрсетілуі (демонстрациясы) режимінде көрінеді
5. Бірнеше іргелес слайдтарды қандай пернемен ерекшелейді?
А) Shift В) Alt С) Ctrl D) Capslock6. Тұсаукесерді безендіру үшін жолақтың қай тіркеме парағы жауап береді?
А) Басты В) Кірістіру С) Дизайн D) Түр
7. Тұсаукесер слайдтарының жалпы безендіруін нені түзетіп, өзгерте аламыз?
А) тақырыбын В) анимацияны С) әріптерді D) әсерлерді
8. Егер бетті белгілеуде қарастырылмаған болса, слайдтың мәтіндік бетіне жазу кірістіру үшін не істеу керек?
А) слайдты екі рет шертіп, таңдалған жерден бастап жазу
В) жолақтың Кірістіру тіркеме парағының Бетіне жазу батырмасын пайдалану
С) шекаралық сызықтары өшірілген кестелерді қосуды қолдану D) бетті белгілеуді өзгерту
9. Микрофоннан дыбысты қалай жазамыз?
А) Кірістіру Дыбыс Дыбысты жазу бұйрығының көмегімен
В) дыбыстық тек алдын ала жазылған файлдан енгізуге болады
С) Дизайн Дыбыс Дыбысты жазу бұйрығының көмегімен D) Басты Дизайн Дыбыс Дыбысты жазу бұйрығының көмегімен
10. Компьютерді телефонға қосудың құралы:
А) желілік карта В) сканер С) модем D) телефон кабелі
11. Браузер – программа :
A) Internet Explorer B) Mozilla Firefox C) Opera D) Google Chrome12. Браузер парағын жаңалау үшін қай батырманы басу керек?
A) F5 B) F1 C) Enter D) Tab
13. Ғаламтор бізге не үшін керек?
14. «Вирус, антивирус» дегеніміз не?
15. Мәтіндік процессорға суреттерді қалай кірістіреміз?

 • 0004ba05-ff8eebeb
  Размер файла: 341 kB Загрузок: 2

Источник

Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі ж?не функциялары

Нажмите, чтобы узнать подробности

14.10.2015ж. Сыныбы: 7А. Б

І.Саба?ты? та?ырыбы: Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі ж?не функциялары.

ІІ. Саба?ты? ма?саты:

 1. Білімділік: о?ушылар?а операциялы? ж?йе ж?не оны? т?рлері, оны? ?асиеттері туралы джалпы т?сінік беру.
 2. Дамытушылы?: о?ушыларды? компьютер мен ?оладанушы арасында?ы ?арым – ?атынас туралы, оны? ?алай ж?зеге асатынды?ы туралы т?сініктерін дамыту;
 3. Т?рбиелілік: компьютерлік сауаттылы?ын арттырады.

ІІІ. Саба?ты? типі: жа?а саба?ты ме?герту.

Саба?ты? т?рі: лекция.

Саба?ты? ?дісі: баяндау, с?ра? – жауап.

Саба?ты? барысы: 1.?йымдастыру.

2. Жа?а саба?ты т?сіндіру.

Операциялы? ж?йе дегеніміз б?л компьютерді іске ?ос?ан кезде ж?ктелетін ж?не оны? барлы? ??рыл?ыларыны? ж?мысын бас?аратын арнайы программа.

О.ж пайдаланушымен диалог жасай алады, орындалатын бас?а программаларды іске ?осады. О.Ж адамны? програмамларды іске ?осуына, барлы? м?мкін деректерді олар?а беруге, ж?не о?ан ?осыл?ан ??рыл?ыларды? параметрлерін ?згертуге, ресурстарды ?айта б?ліп беруге м?мкіндік береді. Дербес компьютерде ж?мысістеу, шыныда, оны? операциялы? ж?йесімен ж?мыс істеу болып табылады.

Дербес компьютерлерге арнал?ан о.ж бірнеше параметрлері бойынша ерекшеленеді. Атап айт?анда:

 • Бір міндетті ж?не к?п міндетті ?атар ат?аратын;
 • Бір адам пайдаланатын ж?не бірнеше адам пайдаланатын.

Бір міндетті операциялы? ж?йелер ?ай кезде де адамны? компьютерде тек бір ?ана іспен ш??ылдануына, я?ни тек бір ?ана м?селені шешуіне м?мкіндік береді.

К?п міндетті ж?йелер бірнеше программаны ?атар іске ?осу?а м?мкіндік береді. Б?л программалар бір – біріне кедергі келтірмей, ?атар ж?мыс істейді.

Бірміндетті ж?йелер ?арапайым, жина?ы, ?уаты аз компьютерлерде ж?мыс істей береді, ж?мыс істеу ?олайлылы?ы жа?ынан к?пміндетті ж?йелерге те?есе алмайды.

Бір адам ?ана пайдаланатын операциялы? ж?йелер компьютерде тек бір ?ана адамны? ж?мыс істеуіне м?мкіндік береді.

Бірнеше адам пайдаланатын ж?йеде ?рбір пайдаланушы ?з а?паратына пароль енгізіп, тек жеке ?зіні? ?ана аша алатын а?паратына шы?а алады.

?азіргі кезде дербес компьютерлерді? е? к?п тара?ан т?рі Windows ж?йесі болып табылады. ?з тарихында Microsoft компаниясы Windows NT ж?йесін жасады.

Windows ж?йесіні? е? ма?ызды ерекшелігі мыналар:

 1. Windows т?йы? ж?мыс ортасы болып табылады.
 2. Windows графикалы? ж?йе боып табылады.

Адамны? к?з?арасынша, операциялы? ж?йе компьютерді? электронды? ??рауыштары, ?олданбалы программалар ж?не адам арасында?ы келістіруші болып ?ызмет етеді. Ол адам?а программаларды іске ?осу?а, барлы? м?мкін деректерді олар?а беруге жѕне о?ан ?осыл?ан ??рыл?ыларды ?згертуге, ресурстарды ?айта б?луге м?мкіндік береді. Дербес компьютерде ж?мыс істеу, шынында да, оны? операциялы? ж?йесімен ж?мыс істеу болып табылады.

Дербес компьютерді, я?ни оларды? операциялы? ж?йесін д?ние ж?зі бойынша ж?здеген миллион адамдар ?олданады. Дербес компьютерді? операциялы? ж?йесімен танысу да телефон шалу ж?не теледидарды ?осу, банкіні ж?не поштаны, с?здіктерді ж?не аны?тамаларды ?олдана білу сия?ты, ?азіргі ?о?амда соншалы?ты ?ажетті болып келеді.

Читайте также:  Раскрой скобки укажи слитное написание слов тест 8 правописание союзов

?азіргі операциялы? ж?йе — б?л бірнеше жыл ішінде ж?здеген ж?не мы?да?ан ??растырушылар ??ратын к?рделі программалы? комплекстер. Операциялы? ж?йені? сипаттамасы ?алы? томдар болады, ал толы? ?йрену талай жылдар?а созылуы мџмкін. ?уаныш?а орай, операциялы? ж?йені жа?сы ?олдану ?шін к?п білуді? ?ажеті жо? — ж?мыс істеуді? жалпы принципін ж?не негізгі операцияларды орындауды? ?дістерін білсе бол?аны. На?ты операциялы? ж?йемен ж?мыс істеуді? практикалы? да?дыларын ме?гермейінше, онымен ж?мыс істеу м?мкін емес; жалпы принциптерін білмейінше, ж?йені тиімді ?олдануды ?йрене алмайсыз ж?не ?азіргі дербес компьютерді? кез келген ?олданушысында ерте ме, кеш пе пайда болатын проблемаларды шеше алмайсыз.

К?птеген операцияларды орында?ан кезде операциялы? ж?йе бізді ?ызы?тырмайтын ?рекеттерді: мысалы, белгілі секторда о?итын бастиекті ?алай орнатуды, на?ты жолшы?тан а?паратты о?уды, дискідегі бос жерді тауып ж?не сонда файлды жазуды ж?не т.б. жасырын орындайды. Біз ?шін компьютермен танысуды? ы??айлы ?дісі — операциялы? ж?йе ?амтамасыз ететін интерфейспен ж?мыс істеу.

Кейбір к?п ?олданушылы? ж?йелер, мысалы UNIX, бір мезгілде бірнеше ?олданушылар?а бір компьютерде ж?мыс істеуге м?мкіндік береді. Б?л жа?дайда ?рбір ?олданушыны? ж?мыс орнында терминал орнатылуы ?ажет. Терминал ?ызметтік не арнайы ба?ыттал?ан ??рыл?ылар (пернета?тасы бар бейнемонитор), не дербес компьютерде ж?ктелген арнайы программа орындауы м?мкін. ?з терминалында?ы бірнеше ?олданушылар бір-бірін бай?амай ж?не кедергі келтірмей, бір мезгілде бір компьютермен ?ана ж?мыс істей береді.

Терминал компьютерден бірнеше метрде немесе бірнеше мы? километрде орналасуы м?мкін. Егер мекеме компьютерінде к?п ?олданушылы? операциялы? ж?йе ж?не бірнеше модемдер орнатыл?ан болса, онда ?рбір ?ызметкер компьютермен модем ар?ылы байланыса алады ж?не ?зіні? дербес (ж?мыс орынды? немесе тасымалданатын) компьютерін терминал ретінде ?олдана отырып, ол ?зіні? ж?мыс орнында отыр?андай ж?мыс істей алады. Терминал негізгі компьютермен ж?не д?ниежџзілік компьютерлік желі ар?ылы Internet-пен байланыса алады.

Жиырма жылдай б?рын адамны? операциялы? ж?йемен ?арым-?атынасы командалы? режимде бол?ан: ?олданушы ж?йені? ша?ыруына жауап ретінде команданы теретін, ж?йе оны орындайтын. М?ндай командалы? режим к?птеген командаларды? пішімдерін білуді ж?не ?зын командалы? ?атарды ?атесіз енгізуді талап ететін.

?. Саба?ты пысы?тау с?ра?тары:

1. Операциялы? ж?йелерді? ?андай т?рлері бар?

2. Бір есепті ж?не к?п есепті операциялы? ж?йелерді? арасында ?андай айырмашылы? бар?

3. Бір ?олданушылы мен к?п ?олданушылы операциялы? ж?йелерді? арасында ?андай айырмашылы? бар?

4. Терминалды? ат?аратын ?ызметі туралы айтып бері?із.

?І. ?йге тапсырма: Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі ж?не функциялары.

Операциялы? ж?йе — компьютер ?осыл?анда бірге ж?ктелетін ж?не оны? барлы? ??рыл?ыларыны? ж?мысын бас?аратын арнайы программа.

Просмотр содержимого документа
«Операциялы? ж?йелерді? жіктелуі ж?не функциялары »

14.10.2015ж. Сыныбы: 7А,Ә,Б

І.Сабақтың тақырыбы: Операциялық жүйелердің жіктелуі және функциялары.

ІІ. Сабақтың мақсаты:

Білімділік: оқушыларға операциялық жүйе және оның түрлері, оның қасиеттері туралы джалпы түсінік беру.

Дамытушылық: оқушылардың компьютер мен қоладанушы арасындағы қарым – қатынас туралы, оның қалай жүзеге асатындығы туралы түсініктерін дамыту;

Тәрбиелілік: компьютерлік сауаттылығын арттырады.

ІІІ. Сабақтың типі: жаңа сабақты меңгерту.

Сабақтың түрі: лекция.

Сабақтың әдісі: баяндау, сұрақ – жауап.

Сабақтың барысы: 1.Ұйымдастыру.

2. Жаңа сабақты түсіндіру.

Операциялық жүйе дегеніміз бұл компьютерді іске қосқан кезде жүктелетін және оның барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы программа.

О.ж пайдаланушымен диалог жасай алады, орындалатын басқа программаларды іске қосады. О.Ж адамның програмамларды іске қосуына, барлық мүмкін деректерді оларға беруге, және оған қосылған құрылғылардың параметрлерін өзгертуге, ресурстарды қайта бөліп беруге мүмкіндік береді. Дербес компьютерде жұмысістеу, шыныда, оның операциялық жүйесімен жұмыс істеу болып табылады.

Дербес компьютерлерге арналған о.ж бірнеше параметрлері бойынша ерекшеленеді. Атап айтқанда:

Бір міндетті және көп міндетті қатар атқаратын;

Бір адам пайдаланатын және бірнеше адам пайдаланатын.

Бір міндетті операциялық жүйелер қай кезде де адамның компьютерде тек бір ғана іспен шұғылдануына , яғни тек бір ғана мәселені шешуіне мүмкіндік береді.

Көп міндетті жүйелер бірнеше программаны қатар іске қосуға мүмкіндік береді. Бұл программалар бір – біріне кедергі келтірмей , қатар жұмыс істейді.

Бірміндетті жүйелер қарапайым, жинақы , қуаты аз компьютерлерде жұмыс істей береді, жұмыс істеу қолайлылығы жағынан көпміндетті жүйелерге теңесе алмайды.

Бір адам ғана пайдаланатын операциялық жүйелер компьютерде тек бір ғана адамның жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.

Бірнеше адам пайдаланатын жүйеде әрбір пайдаланушы өз ақпаратына пароль енгізіп, тек жеке өзінің ғана аша алатын ақпаратына шыға алады.

Қазіргі кезде дербес компьютерлердің ең көп тараған түрі Windows жүйесі болып табылады. өз тарихында Microsoft компаниясы Windows NT жүйесін жасады.

Windows жүйесінің ең маңызды ерекшелігі мыналар:

Windows тұйық жұмыс ортасы болып табылады.

Windows графикалық жүйе боып табылады.

Адамның көзқарасынша, операциялық жүйе компьютердің электрондық құрауыштары, қолданбалы программалар және адам арасындағы келістіруші болып қызмет етеді. Ол адамға программаларды іске қосуға, барлық мүмкін деректерді оларға беруге жѕне оған қосылған құрылғыларды өзгертуге, ресурстарды қайта бөлуге мүмкіндік береді. Дербес компьютерде жұмыс істеу, шынында да, оның операциялық жүйесімен жұмыс істеу болып табылады.

Дербес компьютерді, яғни олардың операциялық жүйесін дүние жүзі бойынша жүздеген миллион адамдар қолданады. Дербес компьютердің операциялық жүйесімен танысу да телефон шалу және теледидарды қосу, банкіні және поштаны, сөздіктерді және анықтамаларды қолдана білу сияқты, қазіргі қоғамда соншалықты қажетті болып келеді.

Қазіргі операциялық жүйе — бұл бірнеше жыл ішінде жүздеген және мыңдаған құрастырушылар құратын күрделі программалық комплекстер. Операциялық жүйенің сипаттамасы қалың томдар болады, ал толық үйрену талай жылдарға созылуы мџмкін. Қуанышқа орай, операциялық жүйені жақсы қолдану үшін көп білудің қажеті жоқ — жұмыс істеудің жалпы принципін және негізгі операцияларды орындаудың әдістерін білсе болғаны. Нақты операциялық жүйемен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгермейінше, онымен жұмыс істеу мүмкін емес; жалпы принциптерін білмейінше, жүйені тиімді қолдануды үйрене алмайсыз және қазіргі дербес компьютердің кез келген қолданушысында ерте ме, кеш пе пайда болатын проблемаларды шеше алмайсыз.

Көптеген операцияларды орындаған кезде операциялық жүйе бізді қызықтырмайтын әрекеттерді: мысалы, белгілі секторда оқитын бастиекті қалай орнатуды, нақты жолшықтан ақпаратты оқуды, дискідегі бос жерді тауып және сонда файлды жазуды және т.б. жасырын орындайды. Біз үшін компьютермен танысудың ыңғайлы әдісі — операциялық жүйе қамтамасыз ететін интерфейспен жұмыс істеу.

Кейбір көп қолданушылық жүйелер, мысалы UNIX, бір мезгілде бірнеше қолданушыларға бір компьютерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда әрбір қолданушының жұмыс орнында терминал орнатылуы қажет. Терминал қызметтік не арнайы бағытталған құрылғылар (пернетақтасы бар бейнемонитор), не дербес компьютерде жүктелген арнайы программа орындауы мүмкін. Өз терминалындағы бірнеше қолданушылар бір-бірін байқамай және кедергі келтірмей, бір мезгілде бір компьютермен ғана жұмыс істей береді.

Терминал компьютерден бірнеше метрде немесе бірнеше мың километрде орналасуы мүмкін. Егер мекеме компьютерінде көп қолданушылық операциялық жүйе және бірнеше модемдер орнатылған болса, онда әрбір қызметкер компьютермен модем арқылы байланыса алады және өзінің дербес (жұмыс орындық немесе тасымалданатын) компьютерін терминал ретінде қолдана отырып, ол өзінің жұмыс орнында отырғандай жұмыс істей алады. Терминал негізгі компьютермен және дүниежџзілік компьютерлік желі арқылы Internet-пен байланыса алады.

Жиырма жылдай бұрын адамның операциялық жүйемен қарым-қатынасы командалық режимде болған: қолданушы жүйенің шақыруына жауап ретінде команданы теретін, жүйе оны орындайтын. Мұндай командалық режим көптеген командалардың пішімдерін білуді және ұзын командалық қатарды қатесіз енгізуді талап ететін.

Ү. Сабақты пысықтау сұрақтары:

1. Операциялық жүйелердің қандай түрлері бар?

2. Бір есепті және көп есепті операциялық жүйелердің арасында қандай айырмашылық бар?

3. Бір қолданушылы мен көп қолданушылы операциялық жүйелердің арасында қандай айырмашылық бар?

4. Терминалдың атқаратын қызметі туралы айтып беріңіз.

ҮІ. Үйге тапсырма: Операциялық жүйелердің жіктелуі және функциялары.

Операциялық жүйе — компьютер қосылғанда бірге жүктелетін және оның барлық құрылғыларының жұмысын басқаратын арнайы программа.

Источник

Информатика п?нінен тест с?ра?тары

Нажмите, чтобы узнать подробности

Информатика п?нінен тест с?ра?тары

9 сынып

І-н?с?а

1. Алгоритм тарма?талу алгоритімі болып табылады егер

оны? орындалу ?рекеті шарттарды? а?и?атты?ына байланысты болса

А) бір ?рекетті бірнеше рет ?айталайтын болса

В) оны? командалары ?андай-да бір шарттар?а т?уелсіз бірінен-кейін бірі тізбектеле

еркін т?ртіппен орындалса

С) оны кесте т?рінде ?сынамыз

Д) ол к?мекші алгоритмдерден т?рады

2. На?ты бір ат?арушы?а алгоритм жаз?ан кезде, тек ?ана оны? командалар ж?йесіне кіретін командаларды ?ана ?олдану?а болады — деген с?йлем алгоитмні? мынандай ?асиетіне т?уелді

А) т?сініктілік В) жалпылы? С) дискреттілік Д) н?тижелік

3. Pascal тілінде атау ретінде нені ?олдану?а болмайды

А) or В)br С)wr Д)ar Е)dr

4. Паскаль программасында типтерді бейнелеу б?лігінде ?андай ?ызметші с?з ?олданылады

А)TYPE В)CONST С)LABEL Д)VAR Е)USES

5. BEGIN…END операторлы? жа?шасына алын?ан конструкция ?алай аталады

А) ?айталау операторы В)??рылымды? оператор

С) программа м?тініне т?сіндірме Д) на?ты т?сіндірме Е)?арапайым оператор

6. Т?ра?тыларды? д?рыс ?йымдастырыл?ан жазылуын к?рсет

А)CONST a=10 b=7 c=6 В)CONST a, b, c = 6, 7, 10

С)CONSTANTS a=10; b=7; c=6 Д)CONST a=10, b=7, c=6

Е)CONST a:=10; b:=7; c:=6

7. Паскаль программасында?ы логикалы? айнымалыларды? типі

А) boolean В)real С)integer Д)double Е)string

8. Паскальда?ы меншіктеу операторыны? д?рыс жазылуын к?рсет:

А) z := x/y – 1/x*x В)x/y – 1/x*x = z С)x/y – 1/x*x := z Д)z = x/y – 1/x*x

9. Х(10) массивіні? д?рыс берілуін к?рсет:

А)TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:T; В)TYPE T=array [1,10] of real; VAR X:T;

С)TYPE T=array [1. 10] of real; VAR X:T; Д)TYPE T:array [1..10] of real; VAR X=T;

Е) TYPE T=array [1..10] of real; VAR X:=T;

10. Программаны? бастап?ы м?тіні толы?ымен ЭЕМ кодына айналу процесі

А) компоновка В)интерпретация С)компиляция Д)т?зету Е)к?шіру

11. Процедураны? на?ты параметрі

А)процедураны ша?ыруда В)та?ырыпта сипаттау

С)программа берілгендерін сипаттауда к?рсетіледі Д)к?рсетілмейді

Е)процедураны? аралы? айнымалыларын сипаттауда к?рсетіледі

12. Мына алгоритм орындалуыны? н?тижесі D := 1; D := 0; D := D + D;

А)0 В)2 С)1 Д)10 Е)3

13. Массив элементтері бір типті болу керек

А) ?рт?рлі типті болуы м?мкін В)тек ?ана б?тін типті болу керек

С) тек ?ана на?ты типті болу керек Д)теріс м?н болмау керек

14. Х(10) массивіні? д?рыс бейнелеуін к?рсеті?із

А) VAR X: array [1..10] of real В) VAR X: array [1,10] of real

С) VAR X: array [1. 10] of real Д)VAR X=array [1..10] of real

Читайте также:  Восстановление экономики русских земель тест егэ

Е) VAR X:= array [1..10] of real

15. Массив ?лшемі дегеніміз

А) массивтегі элементтер саны В) массив идентификаторы

С) массивтегі элементтер м?ні Д) массивтегі байттар саны

Е) та?балар кестесінде массивті? белгіленуі

16. Паскаль программасында тіркестік айнымалылар типі

А) string В) real С) integer Д) double Е) boolean

17. Паскаль программасында т?ра?тыны бейнелеу б?лігі ?ай ?ызметші с?зден басталады

А) const В) label С) var Д) case Е) type

18. Модель дегеніміз

А) зерттейтін объектіні? бейнелеу ?нері ??ралдарыны? белгілі бір сипаттамасы

В) ке?істіктік-уа?ытша сипаттамасын бейнелейтін объектіні? алмастырушысы

С) а?и?атты? ?ияли бейнесі

Д) зерттейтін объектіні? ма?ызды ?ырларын, пайда болуы немесе ?рдістерін бейнелейтін

Е) белгісіз жо? объектілерді? ?асиеттері туралы а?парат

19. Алгоритм дегеніміз

А) ат?арушыны? ?ойыл?ан ма?сат?а жетуге к?зделген т?сінікті де на?ты б?йыр?тарыны?

В) белгілі бір ?рекеттерді? орындалу ережелері

С) кейбір командаларды? орындалу ретін к?ресетін граф

Д) компьютер ?шін берілген командалар тізімі

Е) есептеуіш желілерді? протоколы

20. Шартты? н?тижесін тексеру н?тижесіне байланысты ?рекеттер тізбегінде ?арастырыл?ан алгоритм

А) тарма?талу ??рылымды алгоритм В) циклдік ??рылымды алгоритм

С) Логикалы? н?с?алы алгоритм Д) сызы?ты? ??рылымды алгоритм

Е) шарт тексеру алгоритмі

21. Массив дегеніміз

А) бір ат?а біріктірілген бірдей типті реттелген м?ліметтер

В) апострофпен шектелген кез-келген символдарды? шектелген тізімі

С) ?рт?рлі деректерді? бір б?тін ж?не б?рт?тас жиын ретінде сипатталуы ж?не бейнеленуі

дисктегі атауы бар бір типті м?ліметтер

Е) бір ?ріптен басталатын айнымалылар жиынты?ы

22. Программада?ы бір амалды? бірнеше рет орындалуы

А) цикльдік прцесс В)рекурсия С) тарма?талу Д) ішкіпрограмманы ша?ыру Е) итерация

23. Сызы?ты? программаларды? негізгі белгілері

А) операторларды? орындалу т?ртібіні? тізбектеле орындалуы

В) циклдік операторларды? бар болуы

С) программалы? ?атарында бір ?ана операторды? болуы

Д) меншіктеу операторын ?ана ?олдану

Е) шартты к?шу операторын ?ана ?олдану

24. Паскаль программасында?ы на?ты айнымалылар типі

А) real В)integer С) read Д) boolean Е) var

25. Программада ж?мыс істеу кезінде м?ні ?згермейтін м?ліметтер

А) т?ра?тылар В) белгілер С) айнымалылар Д) амалдар Е) массивтер

ІІ-н?с?а

 1. Ctrl+B пернелер комбинациясыны? ?ызметі

А)жартылай ?арайтыл?ан В)асты сызл?ан С)курсив Д)жо?ар?ы индекс Е)т?менгі индекс

 1. Паскаль программасында функцияны есепте барысында аргумент неге алынып жазылады

А)д??гелек жа?ша?а В)квадратжа?ша?аС)тырна?ша?аД)опострав?аЕ)фигуралы? жа?ша?а

 1. Файлдарды? жылдам ж?ктелуін іске асыру ?шін ?атты дискіде оны? б?ліктерін к?рші сектор?а жазу процесі ?алай аталады

А) инверсия В)активизация С) пішімдеу Д)м?ра?аттау Е) ж?йені ?алпына келтіру

 1. Паскаль тілінде жазыл?ан д?рыс ?рнекті к?рсеті?із

А) Y: = 2*cos(x-2) В)Y = 2*cos(x2) С)Y: = 2cos(x-2) Д)Y: = 2cosx-2 Е)Y: = 2*соsx-2

 1. На?ты ??рыл?ылар арасында?ы байланысты ?амтамасыз ететін программа

А) дайверлер В)кнвертерлер С)ахиваторлар Д)иентификаторлар Е)ативирустар

 1. Компьютерді іске ?ос?ан кезде ж?ктелетін, ??рыл?ылар ж?мысын ж?не программаларды? орындалуын ба?ылайтын, ?олданушымен с?хбатты ?йымдастыратын программа ?алай аталады

А) операциялы? ж?йелер В)?ызметші программалар С)?олданбалы программалар

Д) операциялы? ?абы?шалар Е)??рыл?ы драйверлері

 1. Дискіде программа м?тіндері, кестелер ж?не суреттер са?талатын, атауы бар айма?

А)файл В)?апшы? С)каталог Д)директория Е)драйверлер

 1. ?айсысы электронды почтаны білдіреді

А)е-mail В)Internet Explorer С) Netscape Navigator Д)WWW Е)HTTP

 1. Д?рыс жауапты к?рсеті?із:

А)файлды жылжыту кезінде ол ал?аш?ы каталогтан ?шіріліп, бас?а орын?а орын

В)файлды к?шіру кезінде ол ал?аш?ы каталогтан ?шіріліп, бас?а орын?а орын

С)файлды жылжыту кезінде ол екі каталогтада са?талады

Д)файлды к?шіру кезінде ол ал?аш?ы каталогта са?талмайды

Е)файлды жылжыт?анда ?оржын?а жойылады

 1. WWW ?ыс?артыл?ан с?зі нені білдіреді

А)д?ниеж?зілік «?рнек» В)электронды пошта С)навигаторды Д) компьютерлік вирусты

 1. Файлды? ке?ейтілімі нені білдіреді

А) файлды? типін В) программаны? типін. С) каталогты? типін

Д) файл?лшемін Е) файл сапасын

12. “AND” операциясыны? н?тижесі “аќиќат” болады, егер:

А) Операндтарды? екеуі де аќиќат болса.В) Операндтарды? екеуі де жал?ан болса.

С) Кемінде біреуі жал?ан болса.D) Кемінде біреу аќиќат болса.

E) Операндтар болмаса.

13. “OR” операциясыны? н?тижесі “аќиќат” болады, егер:

А) Кемінде біреуі аќиќат болса. В) Операндтарды? екеуі де жал?ан болса.

С) Кемінде біреуі жал?ан болса. D) Операндтарды? екеуі де аќиќат болса.

E) Операндтар болмаса.

14. Х=0, У=0 бол?анда NOT X операциясыны? ќабылдайтын м?ні:

А) 1. В) 0 С) 2 D) 3 E) 4.

15. Алгоритмні? ретімен жазыл?ан жеке-жеке н?сќаулар жиынынан (директивалардан) т?ратын тізбек арќылы жазылуы, оны? . ќасиеті деп аталады

A) Дискреттік. B) Айќындыќ. C) Т?сініктілік. D) Жалпылыќ. E) Н?тижелілік.

16. Орындаушыны? Командалар Ж?йесіндегі командалар т?рінде жазылуы, алгоритмні? . ќасиеті деп аталады

A) Т?сініктілік.B) Айќындыќ. C) Дискреттік.D) Н?тижелілік.E) Жалпылыќ.

17. ?рт?рлі орындаушыны? бірм?нді ж?не бірдей директивалар бойынша жазылуы, алгоритмні? . ќасиеті деп аталады.

A) Детерминдік.B) Н?тижелілік. C) Дискреттік. D) Айќындыќ.E) Жалпылыќ.

18. Берілген есепті шешу кезінде жазыл?ан барлыќ ќадамдар д?л орындалып біткеннен кейінгі табыл?ан аныќ жауап алын?анда?ы алгоритмні? ќасиеті:

A) Н?тижелілік.B) Детерминдік.C) Дискреттік.D) Айќындыќ.E) Жалпылыќ.

19. Бір есеп емес, к?п есептерді? шы?аруын ќамтамасыз ететін алгоритмні? ќасиеті:

A) К?пшілік. B) Наќтылыќ. C) Дискреттік. D) Айќындыќ.E) Н?тижелілік.

20. Алгоритмні? графикалыќ т?рде берілуі . деп аталады:

A) Блок-схема.B) Формулалар тізбегі.C) Кесте.D) С?збен бейнелеу.E) Автокод.

21. Блок-схеманы? к?рсетілуі:

A) Ілесу. B) Тармаќталу.C) Параметрлі цикл.D) «?зірше» циклі.E) “Дейін” циклі.

22. Блок-схеманы? к?рсетілуі:

А) Тармаќталу. В) “Дейін” циклі. C) Параметрлі цикл.D) «?зірше» циклі.E) Ілесу.

23. Блок-схеманы? к?рсетілуі:

A) “?зірше” циклі.B) Тармаќталу.C) Ілесу.D) «Дейін» циклі.E) Параметрлі цикл.

24. лок-схеманы? к?рсетілуі:

A) “Дейін” циклі.B) “?зірше” циклі.C) Тармаќталу.D) Ілесу.E) Параметрлі цикл.

25. Е? ал?ашќы ќосу машинасын ќ?растыр?ан кім?

A) Блез Паскаль.B) Ньютон.C) Дж.Буль.D) Нейман.E) Бэббидж.

ІІІ-н?с?а

1. Е? ал?аш?ы ?осу машинасын ??растыр?ан кім?

A) Блез Паскаль.B) Ньютон.C) Дж.Буль.D) Нейман.E) Бэббидж.

2. Ал?аш?ы автоматты цифрлы? есептеу машинасы ?ай жылы шы?ты?

A) 1944. B) 1941 .C) 1946. D) 1942. E) 1960.

3. «Аналитикалы? машинаны» ??растырушы кім?

A) Бэббидж.B) Ньютон.C) Нортон.D) Нейман.E) Паскаль.

4. ДК-ді? бірінші буыны . болды?

A) 8-биттік.B) 4-биттік.C) 16-биттік.D) 32-биттік.E) 64-биттік.

5.Е? ?уатты ЭЕМ –ны? сериясы:

A) Cray.B) PC.C) Macintosh.D) Apple.E) ENIAC.

6. Транзистрмен ж?мыс істейтін ал?аш?ы ЭЕМ-сы ?ашан шы?ты ?

A) 1956.B) 1948.C) 1949.D) 1957.E) 1981.

7. Pentium II процессорыны? шы??ан жылы:

A) 1997.B) 1998.C) 1994.D) 1999.E) 2000.

8. MS DOS операциялы? ж?йесі . болады:

А) Бірпайдаланушы, біресепті.В) Бірпайдаланушы, к?песепті.

С) К?ппайдаланушы, біресепті.D) К?ппайдаланушы, к?песепті.

9. MS DOS ОЖ директориіні? толы? аты неше символдан т?рады.

А) 8.В) 11.С) 7.D) 12.Е) 10.

10. ОЖ-ні? ??рамында?ы негізгі компоненттер . болып табылады

А) Утилиттер, командалы? процессор, ядро.В) Резидентті программалар, утилиттер.

С) Утилиттер, командалы? процессор, орталы? процессор.D) Резидентті программалар, ядро, командалы? процессор.Е) Орталы? процессор, ядро.

11. Norton Commander дегеніміз не?

A) Программалы?-?абыршы?. Операционды? ж?йе.B) ?олданбалы программалар пакеті.

C) Операциялы? ж?йені? ?рт?рі.D) Ке?інен дамы?ан к?пде?гейлі файлды? ж?йе.

Е) Операционды? ж?йе.

12. Unix операционды? ж?йесі . болып табылады

А) Ке?інен дамы?ан к?пде?гейлі файлды? ж?йе.В) Бірпайдаланушы, біресепті.

С) К?ппайдаланушы, біресепті.D) Программалы?-?абырша?.

E) Бірпайдаланушы, к?песепті.

13. “Windows”-ты? д?л аудармасы:

А) Терезе.В) М?зір.С) Экрандар.D) Та?ырыптар.Е) Есіктер.

14. М?ліметтер базасы кестелік т?рде берілген. Жазба.

A) кестедегі ?рістен ??рылады B) ?рісті? атауы C) кестедегі жолдан т?рады

D) ?яшы?ты ??райдыE) ау?ымды ??райды

15. М?ліметтер базасыны? негізгі элементі

A) кесте B) ?алып C) ?ріс D) жазба E) с?раныс

16. Microsoft Access программасыны? ж?йелік та?басы

A) кілт B) AMSC) MSAD) MAE) А

17. А?парат са?талынатын Microsoft Access программасыны? негізгі объектісі

A) кестеB) ?алыпC) с?ранысD) есепE) модуль

18. Объектіні? терезесін конструктор режіміне ауыстыру ?шін ?олданылатын команда

A) Т?р→Конструктор B) Т?р→КестеC) Т?р→?арап шы?у

D) Файл→КестеE) Файл→Конструктор

19. Microsoft Access-те жа?а объектіні ??ру ?шін

A) Бас терезеде ??ру батырмасын басу ?ажетB) Бас терезеде Ашу батырмасын басу ?ажет

C) Бас терезеде Конструктор батырмасын басу ?ажетD) Шебер режімінде Дайын батырмасын басу ?ажетE) Файл→??ру командасыны? к?мегімен

20. ?андай пернені? к?мегімен ?алыпта?ы жа?а жазба?а к?шуге болады?

A) tab B) enter C) shift D) esc E) бос орын

21. Microsoft Access программасында?ы кестені? атауы

A) Таблица1:B) Таблица / 1C) D) \Таблица\E) Таблица -1

22. Web бет деп нені т?сінеді:

A) Сервер а?параты са?талатын ??жатB) Программалы? ?нім меню жиынты?ы

C) Желі бойымен тасымалданатын барлы? а?парат са?талатын ?ажет

D) Т?тынушы а?параты са?талатын ??жат

E) Web компьютерлік фирмасы туралы а?парат

23. Протокол – ол:

A) Желіде м?ліметтерді ?ткізуді ?йымдастыру ережесіB) М?ліметтер пакеті

C) Желіде м?ліметтерді са?тау ережесіD) Желіде м?ліметтерді структурлау

24. ACCESS-ба?дарламасында кесте нелерден т?рады?

A) Жолдар мен ба?андарB) ЖолC) Ба?анD) ФункцияE) Сан

25. Компьютерлік желі – ол:

A) Бірігіп есеп шы?ару ?шін бірнеше ЭЕМ-ді біріктіру

B) Бір орталы??а орналастырыл?ан компьютерлер тобы

C) ?лкен ЭЕМ-?а байланыс каналдармен ?осыл?ан комплекс терминалдары

D) Мультимедиялы? компьютер принтерімен, модемімен ж?не факсімен

E) Компьютерлік желілерде а?паратты ?ндеу технологиялары

ІV-н?с?а

1. Wеb -бет деп нені т?сінеді:

A) Сервер а?параты са?талатын ??жат B) Программалы? ?нім меню жиынты?ы

C) Т?тынушы а?параты са?талатын ??жат.D) Желі бойымен тасымалданатын барлы? а?парат са?талатын ??жатE) Wеb комьютерлік фирмасы туралы а?парат

2. АССЕSS- ба?дарламасы ?андай ба?дарлама?а жатады?

A) М?ліметтер базасыB) Кесте конструкторыC) КестелікD) ТекстікE) Кестелік процессор

3. Жа?а жазба ?осыл?анда сандары автоматты т?рде бірге артып отыратын ?рісті? типі:

A) СчетчикB) Санды? C) Текстік D) А?шалы.E) МЕМО ?рісі

4. ?анша ?олданбалы хаттама?а электронды? поштаны? ж?мысы негізделген?

A) 2B) 3C) 1D) 4E) 5

5. Шы?арылатын хабар ?ызметі ?андай хаттама?а негізделген?

A) SMTPB) POP3C) HTTPD) URL-адресE) WWW

6. Келіп т?сетін хабар ?ызметі ?андай хаттама?а негізделген?

A) РОР3B) SMTPC) URL-адресD) WWWE) HTTP

7. Интернетті ?ай протокол ?олдайды:

A) TCP/IPB) SPC/IPC) SPCD) QCP/IPE) HTTP

8. Телефон желісі бойынша компьютерлерді бір-бірімен байланыстыру ?шін ?андай ??рыл?ы ?олданылады:

A) МодемB) Дыбысты? картаC) ШинаD) ПроцессорE) CD ROM ??рыл?ысы

9. Аќпаратты? е? кіші ?лшем бірлігі болып не ќолданылады?

А) Бит.В) Байт.С) 0,1.Д) 8 разрядты сан.E) Символ.

10. 8 (8 бит) екілік разрядта берілген аќпаратты? ?лшемі:

А) Байт.В) Килобайт.C) Бит.D) Мегабайт.E) Гигабайт.

11. Жеке пікір немесе ой-пікірлерге байланыссыз аќпаратты? аталуы:

А) Объективті.В) Актуальды. С) Е? аныќтылыќ.D) Пайдалыныќ. E) Субъективті.

12 1 байт ќанша?а те??

A) 8 бит.B) 9 бит.C) 10 бит.D) 10 байт.E) 9 байт.

Читайте также:  Мон татар ру министерство образования тесты для аттестации

13. 1 Кбайт ќанша?а те??

A) 1024 бит.B) 2024 байт.C) 2042 байт.D) 2024 бит.E) 1024 байт.

14. 1 Мбайт ќанша?а те??

A) 1024 Кбайт.B) 1024 байт.C) 2024 байт.D) 2024 Кбайт.E) 2042 Кбайт.

15. 1 Гбайт ќанша?а те??

A) 1024 Мбайт.B) 1024 Кбайт.C) 2024 Мбайт.D) 2024 Кбайт.E)2042 Мбайт.

16. Аќпараттарды жинаќтау, ??деу ж?не тасымалдауды? ?дістері мен т?сілдерін зерттейтін ?ылыми практикалыќ ба?ытты . дейміз.

А) Информатика.В) Аќпараттыќ технология.С) Аќпарат.Д) Аќпараттыќ ќо?ам.

17. Аќпаратты жинау, жинаќтау, саќтау, іздеу, ??деу ж?не беру ?дістері мен т?сілдер ж?йесі ол:

А) Аќпараттыќ технология.В) Басќару ж?йесі.С) Информатика.D) Аќпараттыќ процесс.

E) Аќпараттыќ ж?йе.

18. Ќазіргі заман?ы иннформатиканы? жалпы ќ?рылымы ќандай?

А) Теориялыќ информатика, Есептеу информатика, Программалау,Информациялыќ ж?йелер, Жасанды интеллект.

В) Есептеу информатика, Программалау, Жасанды интеллект.

С) Теориялыќ информатика, Программалау, Информациялыќ ж?йелер.

D) АСУ, АСУТП, АСНИ, АОС, САПР. E) АСУ, АСУТП, АСНИ, САПР.

19. Бірќатар математикалыќ б?лімдерін ќ?райтын информатиканы? б?лігі:

А) Теориялыќ информатика.В) Есептеуіш техника.С) Программалау.

D) Жасанды интеллект.E) Информациялыќ ж?йе.

20. Жалпы принциптерін ќ?ратын есептеу ж?йесіні? б?лімі:

А) Есептеуіш техника.В) Теориялыќ информатика.

С) Программалау.D) Жасанды интеллект.E) Информациялыќ ж?йе.

21. Программалыќ жабдыќтау ж?йесін ќ?растырумен байланысты ж?мыс:

А) Программалау.В) Теориялыќ информатика.С) Есептеуіш техника.

D) Жасанды интеллект.E) Информациялыќ ж?йе.

22. Аќпаратты? екілік кодта берілу процесі ќалай аталады ?

A) Аќпаратты кодтау. B) Аќпарат.C) М?лімдеме.D) 0,1 арќылы жазу.E) Технология.

23. ДК-де аќпарат ќалай беріледі ?

А) 0 ж?не 1 сандарымен.В) Сандармен, символдармен, жиындармен.

С) Латын ?ріптерімен.D) Жиынны? ?рт?рлі символдарымен.E) Орыс ?ріптерімен.

24. 1 бит неге те? ?

A) 0 немесе 1. B) 2 немесе 3.C) 0 немесе 2.D) 1 немесе 2.E)3 немесе 4.

25. Оналтылыќ санау ж?йесінде сандарды жазу ?шін ќолданылады:

А) 0 – 9 сандары мен А – F ?ріптері.В) 0 – 9 сандары А –K. ?ріптері.

С) 0 – 7 сандары А – L ?ріптері.D) 0 , 1 сандары А – P ?ріптері.

Источник

«Операциялық жүйелер» тақырыбына тест сұрақтары

Операциялық жүйелер

1. Файлдың типін анықтау үшін нені білу керек?

А) файлдың орналасуын

В) файлдың кеңейтіл уін

С) файл дың өлшемін

D )файлдың толық атын

Е) файл орналасқан каталог атын

2. Каталог құрамында не болуымүмкін ?

В) сандық және символдық берілгендер

Д) диск туралы мәліметтер

Е) Файлдар және бағынышты каталогтар

3. Жарлық – бұл.

А) нақты бағдарламаны іске қосатын файл

В) вирусқа тексеретін жады облысы

С) қызметші командаларды сақтайтын жады облысы

D) бағдарламаға, құжатқа немесе кейбір объектіге тікелей қатынас жасауға арналған сілтеме

Е) графикалық объектілерді жасайтын бағдарлама

4. Қай символ файлдың атында кезкелген символдар санын белгілейді?

5. Компьютерді іске қосқаннан кейін операциялық жүйе жүктелуінің алғашқы кезеңінде не істейді?

А) компьютерді тестілейді

В) дискте МS DOS бағдарламаларын іздейді

D) командаларды анықтайды

Е) перифериялық (шалғай) құрылғыларды анықтайды

6. Жанама мәзір қай кезде шығады?

А) тышқанның сол батырмасын басқанда

В) тышқанның оң батырмасын басқанда

С) А1t+ тышқанның сол батырмасын басқанда

D) Ctrl + тышқанның сол батырмасын басқанда

Е) Shift + тышқанның сол батырмасын басқанда

7. Windows қосымшасының терезелерінің өлшемі:

А) тұрақты өлшем

В) өзгеретін өлшем

С) өзгермейтін өлшем

D) тек 210 Х 297мм

Е) тек қолданушымен анықталған өлшем ғана

8. Файл деген не?

В) мәліметтерді сақтайтын аты бар дискідегі орын

С) берілгендер жиыны

D) шифрленген ақпарат

9. Windows деген не?

A) қолданбалы пакет

B) операциялық жүйе

C) мәтіндік редактор

D ) к омпьютер моделі

E) монитор моделі

10. Жұмыс үстеліндегі есептер тақтасында не орналасқан?

сол уақытта жүктелген қосымшалардың терезелерінің батырмалары

B) жүйелік мәзірдің батырмалары

C) функционалдық пернелердің көмегі

D) жүйелік мәзірдің баптауы

E) стандарттық таңбалар

11. Windows-тың жұмыс үстелі – бұл.

А) менің компьютерім терезесі

В) э кран ның төменгі жағы

С) э кран ның жоғарғы жағы

D) сілтеуіш терезесі

Е) экранның бүкіл жері

12. К аталог – бұл.

А) м агнит тік диск ідегі файлдар мен каталогтар аты

В) нақты белгі бойынша жүйеленген файлдық топтардың аты

С) к аталог топтарының аты

D ) ф айл ды оқу

Е) ф айл дар мен каталог тардың тобы

13. Windows-тың кез келген терезесінде тақырып жолында қандай батырмалар орналасқан?

1) жүйелік мәзір; 2) үлкейту/қалпына келтіру; 3) жабу; 4)жылжыту, 5) жиыру:

14. Файл атында .exe кеңейтілуі нені білдіреді?

A) мәтіндік файлды

B) орындаушы файлды

D) қосалқы файлды

E) суреті бар файлды

15. «Менің компьютерім» белгішесі не үшін керек?

A) жойылған файлдар мен бумаларды сақтау үшін

B) жергілікі желіні баптау үшін

C) бумалар мен файлдардың қасиеттерін қарау үшін

D) компьютер дискілерінің барлық мазмұнын көрсететін «ағашты» сақтау үшін

E) windows бағдарламаларын іске қосу үшін

16. Windows- тың басты мәзірін шақыру:

A) есептер тақтасында тышқанның оң батырмасын шерту

B) е септер тақтасындағы Пуск батырмасына тышқанның сол жақ батырмасын шерту

C) есептер тақтасында тышқанның сол жақ батырмасын шерту

D) «Менің компьютерім» белгішесіне шерту

E) жанама мәзірден басты мәзірді таңдау

17. Қай тұжырым дұрыс емес?

A) Windowsоперациялық жүйесі – бұл қолданбалы бағдарлама

B ) Windows операциялық жүйесі – бұл компьютерді қосқанда жүктелетін операциялық жүйе

C ) «Мой компьютер» белгішесі ДК-дің мазмұнын көруге арналған

D ) Пуск батырмасы – Windows операциялық жүйесінің басты мәзірін шақырады

E ) «Корзина» белгішесі уақытша жойылған файлдарды сақтайды

18. Алмасу буферін қолданып файлды қалай көшіруге болады?

А) жұмыс үстелінде тышқанның оң батырмасымен «Қиып алу» шерту

В) Файл – Жарлықты құру

С) жұмыс үстелінде тышқанның сол батырмасымен «Жарлықты құру» шерту

Е) Түзету – Көшіру

19. Жұмыс терезесі – бұл.

A) қосымшаның аты, екпінді құжаттың аты және терезені басқаратын пернелері бар жол

B) қарауға, құруға және түзетуге болатын ағымдағы құжаттың терезесі

C) ағымдағы құжаттың көлденең жылжымалы және басқа құжатты қосатын батырмасы бар жол

D) қосымшаның құралдарына жедел мүмкіндікті қатмамасыз ететін жол

E) таңдалған ұяшықтың мазмұнын бейнелейтін жол

20. Басқару жолы – бұл.

A) қосымшаның аты, екпінді құжаттың аты және терезені басқаратын пернелері бар жол

B) қарауға, құруға және түзетуге болатын ағымды құжаттың терезесі

C) ағымды құжаттың көлденең жылжымалы жолағы және басқа құжаттарды қосатын батырмасы бар жол

D) қосымшаның құралдарына жедел мүмкіндікті қамтамасыз ететін жол

E) таңдалған ұяшықтың мазмұнын бейнелейтін жол

21. «Мәзір» жолы – бұл.

A) қосымшаның аты, екпінді құжаттың аты және терезені басқаратын пернелері бар жол

B) қарауға, құруға және түзетуге болатын ағымды құжаттың терезесі

C) ағымды құжаттың көлденең жылжымағы және басқа құжатты қосатын батырмасы бар жол

D) қосымшаның құралдарына мүмкіндікті қамтамасыз ететін жол

E) таңдалған ұяшықтың мазмұнын бейнелейтін жол

22. Сұхбат терезесінің басқару элементеріне не жатады?

A) тек қана батырмалар

B) тек қана жалаушылар

C) тек қана батырмалар, ашылатын тізімдер

D) тек қана жалаушалар, айнымалы жолақтар

E) батырмалар, жалаушалар, ашылатын тізімдер, айнымалы жолақтар

23. Shift пернесі қандай қызмет атқарады?

А) бас әріппен жазу және арнайы символдарды енгізу үшін

В) бас әріпті бекіту режимі

С) меңзірді жолдың басына қою үшін

D) ақырғы амалды орындатпау

Е) орыс алфавитынан латынға ауысу

24. НОМЕ пернесі қандай қызмет атқарады?

A ) меңзірді ағымдағы жолдың басына апарады

B) меңзірді ағымдағы беттің басына апарады

C ) меңзірді мәтінін басына жылжытады

D ) жаңа құжат жүктеледі

E ) меңзірді ағымдағы жолдын аяғына жылжытады

25. Операциялық жүйелер ненің құрамына кіреді?

А) қолданбалы бағдарламалық қамсыздандырылуына

В) жүйелік бағдарламалық қамсыздандырылуына

С) мәліметтер қорын басқару жүйесіне

D) бағдарламалау жүйесіне

Е) бірегей бағдарламалық қамсыздандырылуына

26. Windows ортасында жұмыс істеген кездеәр жерде орналасқан бірнеше файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек?

27. Операциялық жүйелерге жатады :

А) MS-DOS, Norton Commander

В ) Windows 2000, MS Office

С ) MS-DOS, Windows 95, Unix

Е) Windows-тың стандартты бағдарламалары

28. Windows-та қай құралдар негізгі мультимедиялық жабдықтарына жатпайды:

A) деңгей реттеушісі

B) Әмбебап ойнатқыш

C) тюнер гипердиапазонмен

E) аудиожазу элементтері және дыбыс видеосхемасы

29. Белгіленген объектіні қиып алу батырмалары :

30. Тышқан параметрлерін баптау үшін қай команданы орындау қажет?

А) Пуск | Настройка | Мышь

В) Пуск | Настройка | Панель Управления | Мышь

С) Сервис | Настройка

D ) Справка | Мышь

Е) Мұндай процедура мүмкін емес

 • Все материалы
 • Статьи
 • Научные работы
 • Видеоуроки
 • Презентации
 • Конспекты
 • Тесты
 • Рабочие программы
 • Другие методич. материалы

1. Файлдың типін анықтау үшін нені білу керек?

А) файлдың орналасуын

В) файлдың кеңейтіл уін

С) файл дың өлшемін

D )файлдың толық атын

Е) файл орналасқан каталог атын

2. Каталог құрамында не болуымүмкін ?

В) сандық және символдық берілгендер

Д) диск туралы мәліметтер

Е) Файлдар және бағынышты каталогтар

А) нақты бағдарламаны іске қосатын файл

В) вирусқа тексеретін жады облысы

С) қызметші командаларды сақтайтын жады облысы

D) бағдарламаға, құжатқа немесе кейбір объектіге тікелей қатынас жасауға арналған сілтеме

Е) графикалық объектілерді жасайтын бағдарлама

Номер материала: 293841

Не нашли то что искали?

Оставьте свой комментарий

Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования

Время чтения: 3 минуты

Путин поручил запустить программу капитального ремонта школ

Время чтения: 2 минуты

Стартовала подготовка к финальному этапу Всероссийского фестиваля краеведческих объединений

Время чтения: 2 минуты

Кравцов призвал учителей привиться от COVID-19

Время чтения: 1 минута

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре

Время чтения: 1 минута

Власти Москвы объявили об обязательной вакцинации работников сферы образования

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Источник