Меню

Азаматты кодекс тест сратары жауаптарымен

Саясаттану пәні. Тест тапсырмалары

Қазақстан Парламенті Мәжілісіндегі депутаттардың саны неше:

Заң шығарушы билікке не жатады:

Е. Саяси партиялар

Саяси жүйенің негізгі элементіне не жатады:

А. қысымшыл топтар

В. саяси мәдениет

Платон мемлекеттің жағымсыз түріне қайсысын жатқызды:

А. олигархия және демократия

С. тирания және тимократия

D.олигархия және тирания

Е. тимократия және демократия

Өкіметтің толық бассыздығына, қол астындағы азаматтардың еріксіздігіне негізделген мемлекеттік құрылыстың жүйесі:

Заң шығарушы және атқарушы биліктің монархтың қолында топталуын сипаттайтын басқару үлгісі қалай аталады:

А. +абсолюттік монархия

В. парламенттік республика

С. жартылай президенттік республика

Е. дұрыс жауабы жоқ

Егемендік дегеніміз не:

А. мемлекет құрамынынан оның бір бөлігінің шығу, бөлектену процесі

В. шектелген саяси өкілеттіліктерге ие әкімшілік-территориялық құрылым

С. барлық билік органдары жалпы ұлттық сайланып қойылған өкімет органдары арқылы сайланатын немесе құрылатын басқару үлгісі

D.мемлекеттің,халықтың,ұлттың,адамның саяси тәуелсіздігі

Е. әрбір азаматының лайықты өмір сүруін қамтамасыз етуге ұмтылатын мемлекет

Республика дегеніміз не:

А.+барлық билік органдары жалпы ұлттық сайланып қойылған өкімет органдары арқылы сайланатын немесе құрылатын басқару үлгісі

В. мемлекет құрамынынан оның бір бөлігінің шығу,бөлектену процесі

С. шектелген саяси өкілеттіліктерге ие әкімшілік-территориялық құрылым

D.әрбір азаматының лайықты өмір сүруін қамтамасыз етуге ұмтылатын мемлекет

Е. мемлекеттік биліктің тәуелсіздігі мен төрелік етуі

Қандай билік органы Қазақстан Республикасының Президентін қызметінен босата алады:

С. Қазақстан Республикасының Парламенті

Е. Конституциялық кеңес

Қазақстан Республикасы қандай мемлекет қатарына жатады:

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатының өкілеттік мерзімі:

Қазақстан Республикасы Сенатының неше депутатын Республика Президенті тағайындайды:

Атқарушы билікке не жатады:

В. +Үкімет пен әкімшілік

Президенттік басқару түрі ең алғаш қай елде орнады:

Саясаттанудың әдістемелік функциясы:

А. саяси институттардың қызметтерін,саяси оқиғаларды бағалау

В. саясат субъектілерінің іс-әрекеттерін үйлестіру

С. +саясаттанушылық эксперименттерді жүргізу әдістерін жетілдіру

D.саяси құбылыстардың пайда болуы мен саяси процестердің өтуі заңдылықтарын анықтау

Е. объектіні зерттеу

Қазақтан Республикасының Мәжілісіне сайлану қандай сайлау әдісімен іске асырылады:

В. +пропорционалдық (партиялық тізімдер арылы.

Әдет-ғұрып нормаларын құрметтеуге сүйенетін саяси жетекшілік түрі қандай:

Тұлғаның немесе топтың саяси мінез-құлқын зерттеуде қолданатын политология әдісі қалай аталады:

Әртүрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып,жеке ерекшеліктерін көрсету әдісі қалай аталады:

Е. шешім қабылдау әдісі

Қазақстан Республикасының Президенті Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің төрағасын кімдердің келісімдерімен тағайындайды:

А. Парламент Мәжілісінің

В. +Парламент Сенатының

Е. Жоғарғы соттың

Қазақстан Республикасының Президенті ҚР Үкіметінің мүшелерін кімнің ұсынысымен тағайындайды:

В. Парламент Сенатының

С. Парламент Мәжілісінің

Е. Конституциялық кеңестің

Конституциялық кеңесте неше мүше бар:

«Унитарлық мемлекет» деген қандай мемлекет:

А. белгілі бір тәуелсіздігі бар бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігіп,одақтық жаңа мемлекетті құруы

В. өздерінің кейбір амал-әрекеттерін үйлестіріп,белгілі бір мақсаттарды жүзеге асыру үшін бірлескен егеменді елдер одағы

С. +саяси билік бір орталыққа бағынған,мемлекеттің ішінде өз алдына бөлек құрылымға жол берілмейтін мемлекеттің түрі

D.мемлекеттің жоғарғы өкімет билігі жеке-дара бір билеушінің қолында болып,ол әкеден балаға мұра ретінде қалатын түрі

Е. мемлекеттік биліктің барлық жоғарғы органдары белгілі бір уақытқа сайланатын немесе өкілдік мекемелер арқылы қалыптасатын мемлекеттік басқарудың түрі.

«Құқықтық мемлекет» деген қандай мемлекет

А. саяси билік бір орталыққа бағынған,мемлекеттің ішінде өз алдына бөлек құрылымға жол берілмейтін мемлекеттің түрі

В. +демократиялық жолмен қабылданған заң үстемдік ететін,оның алдында бәрі де тең саналатын,жеке адамның құқықтары жан–жақты қамтамасыз етілетін мемлекет

С. белгілі бір тәуелсіздігі бар бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігіп,одақтық жаңа мемлекетті құруы

D.мемлекеттің жоғарғы өкімет билігі жеке-дара бір билеушінің қолында болып,ол әкеден балаға мұра ретінде қалатын түрі

Е. мемлекеттік биліктің барлық жоғарғы органдары белгілі бір уақытқа сайланатын немесе өкілдік мекемелер арқылы қалыптасатын мемлекеттік басқарудың түрі

А. +саяси қызмет түрлері

В. саяси институттар

С. саяси құндылықтар

D.саяси қатынастар үлгісі

Қоғам дегеніміз не:

А. +бірлескен іс-әрекеттерімен,жалпы нормалар және құндылықтармен біріккен адамдардың арнайы бірлестігі

В. жалпыға ортақ бір мақсатты іске асыру үшін азаматтардың жаппай бірігуі

С. сайлаушылардың тартымдылығы үшін сайысқа бірден көппартияның түсуі

D.билікке қол жеткізу шеңберінде бір-бірімен бәсекедегі екі партияның нақты күресі

Е. қоғамның барлық саласына өзінің ғана ықпалы бар партия

Саясаттың субъектісіне нелер жатады:

А. саяси процестің жеке қатысушысы,саяси шындықтар

В. +саяси іс-әрекеттерді іске асыратын адамдар,бірлестіктер,әлеуметтік топтар,ұйымдар және саяси институттар

С. жалпыхалықтық сайлау және мемлекет өміріндегі өзекті проблемалар бойынша жүргізілетін сұрау

D.қандай да болмасын бір саясатқа бұқара халықты тартуға бағытталған ақпарат

Е. сайлауға қатысуға құқықтары бар азаматтар жиынтығы

«Мемлекет», «Саясатшы», «Заңдар», «Софист», «Парменид» еңбектерінің авторы:

«Автократия» деген не:

А. ерекше қабілетті,құзіретті,таланттылардың билігі

В. басқарушы элитаға кіретін техникалық мамандардың жоғарғы деңгейі және соларды дәріптейтін тұғырнама

С. қол астында колониялары бар мемлекет

D.бір адамға жоғарғы өкімет билігін шексіз беру арқылы басқаруды немесе осындай басқарушылық орнаған мемлекетті айтады

Е. жеке адамды мемлекеттік биліктен құтқаруға бағытталған әлеуметтік саяси ағым

Этносқа кімдер жатады:

А. адамдардың өмір сүру жағдайы мен мәдениеттің бірлігіне байланысты құрылған әлеуметтік қауымдастық

В. белігілі бір әлеуметтік статусқа бекітілген құқықтар мен міндеттер жиынтығы

адамның топтағы немесе қоғамдағы жағдайы

С. қоғамдағы әлеуметтік жағдайына байланысты адамдардың әр топтарға бөлінуі

D.тілінде,мәдениетінде,мінез-құлқында ортақ ерекшеліктері бар,белгілі бір аумақта тарихи қалыптасқан,өз қауымдастығының бірлігін сезінетін адамдар жиынтығы

Е. қол астында колониялары бар мемлекет

Саяси институттарға мыналардың қайсысы жатады:

А. өкімет пен азаматтардың өзара қатынастарына байланысты тарихи қалыптасқан саяси нұсқаулар, қазыналар,адамның өзін-өзі ұстауы жөніндегі жарлық,қаулылар жүйесі

В. +құрылысы жағынан ұйымдасқан,бір орталыққа бағынатын,ерекше өкілеттілігі бар саяси мекеме

С.саяси қызметте бағдар етіп ұстайтын идеялар,көзқарастар,ұғымдар

D.адамдардың саяси өмірді түсініп,сезінуі билікті жүргізуші әлеуметтік топтар,таптар,ұйымдар

Е. мемлекеттер арасындағы өзара қатынастарды реттейтін,қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін ұйымдар, мекемелер мен институттар жиынтығы

Сенатқа сайлау қандай негізде жүргізіледі:

А. партиялық көзқарастар негізінде

В. мемлекеттің қолдауымен

С. саяси құқық негізінде

D.+жанамалық сайлау құқығы негізінде

Е. дұрыс жауабы жоқ

Мемлекеттің саяси белгілеріне нелер жатады:

В. ұлттық энциклопедиялар

С. ұлттық эмблемалар

Е. дұрыс жауабы жоқ

«Диктатураны» қалай түсінесіз:

А. құл иеленеуші және феодалдық құрылыстағы элита билігі

В. шағын топтың билігі

С. +күш көрсетуге бағытталған шексіз билік

Е. бір адамның шексіз билігі

«Аристократия» дегеніміз не:

А. шағын топтың билігі

В. бір адамның шексіз билігі

С. көпшілік билігі

D.+ақсүйектер әулеті билік жүргізетін мемлекеттік басқарудың түрі

Е. күш көрсетуге бағытталған шексіз билік

«Антика» терминінің мағынасы нені білдіреді:

В. грек-римнің көне заманы

С. жабайылық кезеңі

Е. римнің көне заманы

«Эмпиризм» ұғымы нені білдіреді:

А. нақты деректерді

С. әлеуметтік процесстерді

Е. дұрыс жауабы жоқ

«Адамның басқа жан-жануарлардан ерекшелігі- ол билік үшін күреседі» деген ойшыл:

В. Бертран Рассел

Президенттік Республика белгілері:

А. +Президент мемлекет басы және атқарушы билікті басқарады

В. Президентті парламент сайлайды

С. Мемлекеттегі басты күш Парламент болып табылады

D.Үкімет Парламент алдында жауапты

Е. Жауаптардың барлығы дұрыс

“logos”сөзі қандай мағынаны білдіреді:

Теорияларға негіз болған басты шарттар мен принциптердің жиынтығын қалай атайды:

Әл-Фарабидің негізгі шығармасы:

А. Құдай қаласы туралы

С. +«Қайырымды қала тұрығындары жайлы»

 1. «Геология жиынтығы

Е. «Диуани Лұғат-ат-Түрік»

Қайта өрлеу заманында «Утопия» деген терминді бірінші рет пайдаланған және утопиялық социализмнің негізін салған кім:

«Левиафан» атты еңбектің авторы кім:

Т.Гоббстың қоғам және мемлекет туралы еңбегі:

А. «Мемлекет туралы»

В. «Европаның күйреу»

С. «Соғыс жөне бейбітшілік құқықтары туралы»

«Қайырымды қала» теориясының негізін салған кім:

Әл-Фараби қандай қала теориясының негізін салушы:

Әлемнің ойшыл алыптарының бірі,«Мемлекет туралы»,«Заңдар туралы», т.б.еңбектерді жазған кім:

Жеке адамның билігіне негізделген, басқаруда күшке сүйенетін мемлекеттік саяси тәртіп:

Белгілі бір игілік алуды, өмір сүруді қамтамасыз ететін адамдар мен мемлекет арасындағы ережелердің өзара қатынастары, кепілдіктері:

Е. +адам құқықтары

Қоғамның ең жақсы дамуын қамтамасыз етуге,әлеуметтік мүдделер мен қажеттіктерді қанағаттандыруға лайықты өмір салтын орнатуға бағытталған саяси шешімдер мен іс-әрекеттер жиынтығы:

Белгілі бір аумақ шеңберінде адамдардың, әлеуметтік топтар, таптар мен бірлестіктердің қатынастары мен қызметтерін ұйымдастыратын, бақылайтын қоғамның саяси жүйесінің негізгі элемент

С. президенттік басқару

Е. құқықтық мемлекет

Барлық адамдарға міндетті зандарды шығаруға жеке-дара құқығы бар,заңдар мен ұйымдарды сақтау үшін ерекше күштеу аппаратына сүйенетін саяси биліктің түрі:

В. құқықтық мемлекет

Конституция бойынша жоғарғы билік иесі парламент болып саналатын мемлекеттік құрылымның түрін атаңыз:

А. құқықтық мемелекет

В. мемлекеттік билік

С. президенттік республика

Е. +парламенттік република

Конституция бойынша жоғарғы билікті президент жүргізетін республикалық басқарудың түрі:

А. құқықтық мемлекет

В. мемлекеттік билік

С. +президенттік республика

Е. парламенттік республика

Іс-әрекет жасаушы жеке адам немесе әлеуметтік топ:

В. саяси институттар

Читайте также:  Как пройти тест captcha

С. +саясат субъектілері

Саясаттанудың әдістемелік функциясы:

А. саяси институттардың қызметтерін, саяси оқиғаларды бағалау

В. саясат субъектілерінің іс-әрекеттерін үйлестіру

С. +саясаттанушылық эксперименттерді жүргізу әдістерін жетілдіру

D.саяси құбылыстардың пайда болуы мен саяси процестердің өтуі заңдылықтарын анықтау

Е. объектіні зерттеу

Жасырынған Цицероннің сөзін табыңыз:«….құлы болған жағдайда ғана адам еркін бола алады»:

Саяси билікті жүзеге асыруға жағдай жасайтын қоғамда тұрақтылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін институттар жиынтығы қалай аталады:

 1. Саяси мәдениет

Саяси себептермен жеке адамдарды,көпшілікті қорқыту, жазалау мақсаттарындағы қылмыстық әрекет:

Билік пен саясатты ерекше рух (құдай. жаратқан деп түсіндіретін қай парадигма:

Саясаттың табиғаты мен пайда болуын әлеуметтік факторлар арқылы түсіндіретін қай парадигма:

Легитимдік деген не:

А. демократиялық жолмен қабылданған заң

В. +халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мойындауы

С. рұқсат етілген бір шараның тиісті бөлігі

D.конституциялық ережелердің бұрмалануы

Е. дұрыс жауабы жоқ

Аннекция деген не:

А. тәртіпсіздік, заңсыздық

В. ешбір елдің азаматы болып саналмайтындар

С. +басқа мемлекеттің жерін күшпен жаулап алу,басқаға алып беру

D.бір адамға өкімет билігін шексіз беру

Е. жаңалық енгізу

Олигархия деген не:

А. халықаралық келісім

В. +саяси және экономикалық билік азғандай топтың қолында тұрған биліктің бір түр

С. бір елдің жерін әскер күшімен уақытша жаулап алу

D.ерекше қабілетті, құзыретті, таланттылардың билігі

Е. мемлекеттің жоғарға өкімет билігін жеке-дара билеу

Билік дегеніміз не:

Ең алғаш қай ойшыл мемлекеттік биліктің тармақтарын көрсеткен:

Жеке адамның билігіне негізделген, басқаруда күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси тәртіп:

Е. Діни мемлекет

Монархия дегеніміз не:

А. мемлекет билік органдарының сайлануын қамтамасыз ететін мемлекет түрі

В. +мемлекеттік билік бір адамның қолында және ол мұрагерлік жолмен ауысуын қамтамасыз ететін мемлекет түрі

С. қарапайым құрылымымен және бір Конституциясымен ерекшеленетін мемлекет түрі

D.құрамына кіретін территориялық бірліктердің өз еркіндігін білдіретін, бірақ өз беттерінсіз одан шығуға құқығы жоқтығын білдіретін мемлекет түрі

Е. қоғамдағы адамдардың құқығы мен бостандығын қамтамасыз ететін мемлекет түрі

Конституциялық монархия алғаш рет қай елде орнады:

Геосаясат тұжырымның негізін қалаған кім:

Адамдардың теңдігін,еркіндігін және еш шектеусіз бір-бірімен араласа алуын білдіретін идеология қалай аталады:

Алдына қойған ортақ саяси мақсатқа жету үшін өзіндік құрылымы бар,қызметтері айқындалған және жүйеленген адамдардың бірлестігі:

В. саяси процесс

С. саяси реализм

Мемлекеттік биліксіз әр түрлі қауымдастықтар,бірлестіктер,одақтар арқылы өзін-өзі басқаратын қоғам құруға тырысушылық:

Саясатта саяси қайраткердің абыройлылығы:

Е. дұрыс жауабы жоқ

Жоғарғы лауазымды адамдарды конституцияны бұзғаны үшін немесе басқа қылмысы үшін жауапкершілікке тарту:

Депутаттың уәкілдігін куәландыратын құжат:

Жоғарғы сайланбалы өкілдік және заң шығарушы орган:

С. Конституциялық кеңес

Белгілі бір тәуелсіздігі бар бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігіп,одақтық жаңа мемлекетті құруы:

Жеке адамның саяси және экономикалық құқықтарын мақұлдап, мемлекеттің экономикаға араласуын шектеуге тырысатын ілім:

Аврелий Августиннің саяси көзқарасы қай еңбегінде баяндалған:

А. Міндеттер туралы

В. Афиналық полития

Е. +Құдай қаласы туралы

Алға қойған мақсатқа жету үшін амал-айланың қандай түрі болмасын пайдалану тәсілі:

Мемлекеттер арасындағы саяси және әскери қарулы күштердің тепе-теңдігі:

Мемлекеттік билік нешеге бөлінеді:

Құқықтар мен заңдар ережелеріне сүйеніп әділеттілікті қамтамасыз ететін мемлекеттік органның билігі:

В. мемлекеттік билік

Е. жауаптың барлығы дұрыс

«Күн қаласы» еңбегінің авторы кім:

Сайлаушылардың сайлауға қатысудан жалтару үлгісі қалай аталады:

Мемлекеттік билік үшін күрес барысында бірнеше саяси партиялардың әр түрлі мүдделері мен пікір алалығын пайдалана отырып басқару түрі:

В. билеуші партия

С. консервативтік партиялар

Е. коммунистік партиялар

Мемлекеттің пайда болуы туралы теологиялық теорияның негізін қалаушылар:

ИсточникАзаматтық іс жүргізу құқығы пәнінен тест сұрақтарымен жауаптыры

1 Қазақстан Республикасында сот әділдігін жүзеге асыру қай органға жүктеледі

A) сот әділдігі азаматтық құқықтарды қорғау міндеттері заңмен жүктелген органдармен жүзеге асырылады

B) сот әділдігі аралық соттармен жүзеге асырылады

C) сот әділдігі нотариалдық органдармен жүзеге асырылады

D) сот әділдігі арбитраждық органдармен жүзеге асырылады

E) сот әділдігі тек сотпен жүзеге асырылады

2 Азаматтық іс жүргізудің сатылары болып табылмайды

A) сотта азаматтық істі қозғау

B) сот отырысына азаматтық істі әзірлеу

C) 1 инстанция сотында мәні бойынша азаматтық істі қарастыру

D) шешім шығару

E) атқару өндірісі

3 Азаматтық іс жүргізудің түрі болып табылмайды

A) ерекше өндіріс

B) талаптық өндіріс

C) бұйрықтық өндіріс

D) сот актілерін орындау

E) ерекше талаптық өндіріс

4 Азаматтық сот өндірісінің түрін атаңыз (бірінші инстанция сотының өндірісі)

A) арбитраждық өндіріс

B) атқару өндірісі

C) ерекше өндіріс

D) қадағалау өндірісі

E) конституциялық өндіріс

5 Азаматтық іс жүргізудің қайнар көздері болып табылады

A) мазмұнында іс жүргізу қызметінің тәртібін анықтайтын жалпы және ерекше ережелер қарастырылған нормативтік актілер

B) сот актілері (шешімдер, ұйғарымлар, қаулылар, бұйрықтар)

C) ҚР Конституциясы және ҚР АІЖК

D) ҚР Жоғарғы сотының нормативтік қаулылары

E) тек қана ҚР АІЖК

6 Іс жүргізу ғылымы – бұл

Дата добавления: 2015-09-01 ; просмотров: 740 | Нарушение авторских прав

Источник

Құқықтану Тест сұрақтары

Н.Ибрашева, Пятимар жалпы орта білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі

1.Америкалық ғалым А.Маслоудың ұсынған жүйесі бойынша адамның қажеттіліктері неше топқа бөлінеді?

а)бес ә)екі б)төрт в)үш

2.Ислам діні VIIғасырда … пайда болды?

а)Қазақстанда ә)Түркістанда б)Арабия түбегінде в)Моғолстанда

3.БҰҰ-ның Бас ассамблеясы адам құқықтары туралы Жалпыға бірдей декларация қабылдаған жыл?

а)1945ж ә)1946ж б)1947ж в)1948ж

4.Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы қашан қабылданды?

а)1995ж.30тамыздаә)1990ж.25қазанда б)1993ж .28ақпандав)1991ж.16желтоқсанда

5.Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі неше жыл?

а)5жыл ә)3жыл б)6жыл в)2жыл

 1. “Атом ядросында қаншалықты физикалық энергия болса, адамның миында соншалықты ойлау энергиясы бар”деген тұжырымды кім айтқан?

а)Г.Селье ә)Джон фон Нейман б)З.Фрейд в)Ф.Шеллинг

7.Бөтен адамның мүлкін ашық ұрлау қалай аталады?

а)ұрлық ә)тонау б)алаяқтық в)қарақшылық

8.Азаматтың әкімшілік әрекет ету қабілеті толық көлемінде неше жастан басталады?

а)14 ә)16 б)18 в)20

9.Қылмыскердің кінәсін жеңілдететін жағдайларға қайсысы жатпайды?

а)қылмыстың әлдекімнің мәжбүрлеуінен жасалуыә)кінәлінің істеген қылмыстың зардабын өзі жоюы

б)қылмыстың қажетті қорғаныс кезінде жасалуыв)қылмысты адамның ішімдікті қолданған күйінде жасауы

10.Жоғарғы кеңестің ұйғаруымен Қазақ КСР-і президенті қызметін тағайындау туралы заң қашан қабылданды?

а)1990ж. қазан ә)1990ж. сәуір б)1991ж. желтоқсан в)1993ж. қаңтар

11.Жасөспірім жасаған қылмысы үшін неше жастан бастап жауапқа тартылады?

а)16жастан ә)14жастан б)18жастан в)15жастан

 1. “Адамды білім сақтайды” деп айтқан кім?

а)Қ.Сәтпаев ә)Ш.Уәлиханов б)А.Иүгінеки в)А.Байтұрсынов

13.2009жылғы халық санағының қорытындысы бойынша республика тұрғындарының ішіндегі қазақ халқының үлесі қанша пайыз болды?

14.Қазақстан Республикасы Конституциясының құрылымы … тұрады?

а)4бөлім,131баптан ә)9бөлім,98баптан б)4бөлім,98баптан в)9бөлім,96баптан

15.Бір қолға шексіз биліктің жинақталуы, заңды аяққа баса отырып, күш көрсету арқылы мемлекетті басқарудың формасы ?

16.Қоғам өмірінің саяси аясына қайсысы жатады?

а)билік,саяси құрылым ә)адам мен қоғам б)өндірістік қатынастар, адам еңбегі в)ғылым, білім, өнер

17.Қарым-қатынастың коммуникативті жағын табыңыз

а)адамдардың танымдық әрекетінің жүзеге асу формасыә)тұлғааралық қатынастардың пайда болуы

б)адамның әлеуметтік объектілерді қабылдау,түсінуі және бағалауыв)топтағы ахуалға баға беру

18.Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабында не туралы айтылған?

а)демалу құқығы ә)тегін орта білім алу б)медициналық тегін көмек алув)жеке бас бостандығы құқығы

19.Атқарушы билікті жүзеге асыратын қандай орган?

а)Парламент ә)Сот б)Конституциялық Кеңес в)Үкімет

20.Конституциялық Кеңестің Төрағасын кім тағайындайды?

а)Премьер-министр ә)Сенат Төрағасы б)Президент в)Мәжіліс Төрағасы

21.Төмендегілердің қайсысы саяси құқықтар мен бостандықтарға жатпайды?

а)бейбіт жиналыс,шеру өткізу құқығы ә)мемлекеттік қызметке тең құқылық

б)қоғамдық бірлестіктерді құру құқығы в)еңбек ету құқығы

22.Тұлғаның азаматтық құқық бұзушылық үшін жауап беру қабілеті қалай аталады?

а)деликтқабілеттілік ә)әрекет қабілеттілік б)құқық қабілеттілік в)құқық субъектілік

23.Мәслихаттың өкілеттігін мерзімінен бұрын кім тоқтатады?

а)Премьер-министр ә)Сенат Төрағасы б)Мәжіліс Төрағасы в)Президент

24.Парламенттік республикалық басқаруға қайсылары жатады?

а)Ұлыбритания, Жапония ә)Италия, Германия б)Америка Құрама Штаттары в)дұрыс жауабы жоқ

Источник

9 сынып ?аза? тілінен тест с?ра?тары. «жауаптарымен».

Нажмите, чтобы узнать подробности

праорлоимщпоаодлпьидлсм поддпродарплдрплвщошнложднновророооооооооооооооооорорпрорар ппопорпороллопдалордлордлпродплродлпродлпордлпрлдплрдплдолдрлрррпплтрлптрлптлпрплибптитбпьтишкеорееролпорлпролпропропдлрлпорлпдрпдлордлпороапораплроладвопвлаоплаоларол параплропорлдоорлаордлпорлпорлпорлаоплорлпролпдролдаорлпорлпроепрдодплордлпорлпдрладопщшгещшгредаорщшпрощшпрщшпргщшапгрщшпашрщпрш

Просмотр содержимого документа
«9 сынып ?аза? тілінен тест с?ра?тары. «жауаптарымен».»

9-сыныпқа қазақ тілінен тест сұрақтары (жауаптарымен)

Тест сұрақтары
9-нұсқа
1.Төл сөздің тыныс белгісін анықта
Кеше кешке жолдасы Қарқаралыда әлі екі-үш күн боламыз деген болатын.
А) тырнақша, үтір, сызықша
В) қос нүкте, сызықша, леп белгісі
С) қос нүкте, тырнақша, үтір, сызықша
Д) қос нүкте, тырнақша
Е) сызықша, қос нүкте, тырнақша

2.Төл сөзді сөйлем
А) Осы алаңнан қоныс тауып, біз ошақ қаздық.
В) «Амангелдіге» келісімен, бұл арман шыңына жетті.
С) «Табылған ақыл, Мұқа!» — деп, Жарқын айналасына қарады.
Д) Күрең ат – Бөжейдің қыс мінетін аты.
Е) Тәртіп бойынша, мен сіздерге есеп беруге міндеттімін.

3. Бастауыш пен баяндауыштың арасына сызықша қойылатын жерді тап
А) Көңіл кірлесе, сол жаман.
В) Үңгір іші қараңғылана түсті.
С) Сондағы оқитыным Некрасовтың өлеңдері.
Д) Даланы өрлей жүрген ақын Абай әнге салды.
Е) Ұстазың үйде ұйықтап жатыр.

Читайте также:  Консервативное лечение трофической язвы конечности включает тест

4. Сызықшаның қойылу себебін анықта.
Бұл – үлкен бақыт.
А) Жіктеу есімдік – зат есім.
В) Есімдік – сын есім.
С) Сілтеу есімдігі – зат есім.
Д) Есім – етістік.
Е) Зат есім – зат есім

5. Тыныс белгілері туралы ережелер жинағы қалай аталады?
А) Синтаксис
В) Лексикология
С) Полисемия
Д) Стилистика
Е) Пунктуация

6. Жалпылауыш сөзге байланысты қойылған тыныс белгісін тап
А) Жанат орын ұсынып еді, — отырған жоқ.
В) Балалар, аманбысың, шырақтарым.
С) Ата қоныс – ата мекен.
Д) Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.
Е) Ол ол ма, одан да бетері бар.

7. Қос нүктенің қойылған орнын анықта
Қарт күрсінді: — Ұлым, желік қуыпсың!
А) Қарсылықты салаластың жай сөйлемдері арасына.
В) Мезгіл бағыныңқылы сөйлемнен кейін.
С) Төл сөзден кейін.
Д) Жалпылауыш сөзге қатысты.
Е) Автор сөзінен кейін.

8. Қос нүктенің қай сөзден кейін қойылатынын белгіле
Жалғыз кемдігім хат танымайтыным ғой.
А) жалғыз
В) кемдігім
С) хат
Д) танымайтыным
Е) ғой

9. Үтірдің қойылу себебі.
Оқып білім ал, бөбек!
А) бірыңғай мүше
В) одағай
С) қыстырма сөз
Д) оңашаланған айқындауыш
Е) қаратпа сөз

10. Үтірдің қойылу себебі
Менің ұғуымша, терең сын.
А) Шартты бағыныңқылы сабақтас
В) Толымсыз сөйлем
С) Оқшау сөздер
Д) Қыстырма сөз
Е) Құрмалас құрамындағы жай сөйлем

11. Бірыңғай мүшелердің тыныс белгілерінің дұрыс қойылғанын тап
А) Ол әндер ерлікті де елдікте де сұлулықты да сыйдырған.
В) Ол әндер: ерлікті де елдікте де сұлулықты да сыйдырған.
С) Ол әндер ерлікті де, елдікте де сұлулықты да сыйдырған.
Д) Ол әндер — ерлікті де, елдікте де, сұлулықты да — сыйдырған.
Е) Ол әндер ерлікті де, елдікте де, сұлулықты да сыйдырған.

12. Тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді көрсет
А) Көп сөз – күміс – аз сөз, алтын.
В) Көп сөз – күміс; аз сөз – алтын.
С) Көп сөз – күміс, аз сөз – алтын.
Д) Көп сөз, күміс, аз сөз, алтын.
Е) Көп сөз күміс – аз сөз алтын.

13. Қойылмаған тыныс белгіні табыңыз.
Жақсы адам елдің арысы.
А) қос нүкте
В) сызықша
С) үтір
Д) нүкте
Е) сұрақ белгісі

14. Сабақтас құрмалас сөйлемді тап
А) Сауран шаңғыға әуесқойлардың бірі бола тұра, әлі күнге мұншалықты ұзын алқапта, әсіресе мынау еңістікте сырғанап көрген емес.
В) Міне біз де келдік. Кеш те басталды.
С) Мен үй жинап жатырмын, өзің келіп кет.
Д) Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас: қардың суы секілді тез суалар.
Е) Бұл уақыттың ішінде ел де өзгеріп кетті, адамдар да өзгерді.

15. Құрмалас сөйлемді тап
А) Асқар белгілі мерзімде тұрды.
В) Байжан Самарқанға қарап еді, кескіні ыңғайсыздау екен.
С) Жабай жауап қайтара алмады.
Д) Ауылдарыңнан не хабар бар?
Е) Ертең күн жылы, бұлтсыз, жауынсыз болады.

16. Тура мағыналы сөз
А) қара жұмыс
В) қарақағаз
С) қара ниет
Д) қара көйлек
Е) қара сөз

17. Сөздің тура мағынасы
А) Ол менің үлкен балам.
В) Жасың үлкен, жолың үлкен.
С) Үлкенді сыйлай білейік.
Д) Үлкен кісінің сөзін қайда қоясың?
Е) Сірә, үлкен іс қылайын деп жатқан шығар.

18. Диалект сөз
А) Әрлі-берлі
В) кәсіпкер
С) сәукеле
Д) ұжым
Е) маңлай

19. Езулік дауыстылар
А) б,в
В) е, і
С) м, н
Д) ү,у
Е) о,ө

20. Тұйық буын
А) ата-баба
В) ас-су
С) ас үй
Д) ат-тон
Е) алша
21. Тасымалдауға болмайтын сөз
А) еңбек
В) 30 га
С) сулы
Д) километр
Е) жүзім

22. Ұяң дауыссызға аяқталған сөз
А) қыз
В) саң
С) Болат
Д) таң
Е) қыс

23. Орфографиялық заңдылыққа сай жазылған сөз
А) құлұншақ
В) тұлұм
С) көзүлдірүк
Д) бөгет
Е) өзөн

24. Түбір сөз қатаңға бітсе, қосымша қандай дыбыстан басталатынын анықта
А) жіңішке дауыстыдан
В) дауыстыдан
С) қатаңнан
Д) ұяңнан
Е) үндіден

25. Үндестік заңына бағынбайтын сөз
А) сызғыш
В) халық
С) Астана
Д) Қарағанды
Е) ауызекі

10-нұсқа
1. Емле бойынша дұрыс жазылған күрделі жалқы есім
А) «балдырған» журналы
В) балдырған журналы
С) Менің атым Қожа хикаяты
Д) «абай жолы» романы
Е) «Абай жолы» романы

2. Термин сөздер
А) Отарба, ұрын бару
В) диалект, садақ
С) эвфемизм, дисфемизм
Д) адырна, найза
Е) сауыт, айбалта

3. 60-70-тей адам жиналды деген сөйлемдегі сан есім түрін белгіле
А) реттік
В) жинақтық
С) болжалдық
Д) топтау
Е) есептік

4. Есімшенің септелген түрі
А) береке, немере
В) күліп, барғансың
С) сонау, аналардың
Д) оқуға, сенімен
Е) береріме

5. Негізгі үстеу
А) жылдам
В) күні бүгін
С) жоғары-төмен
Д) жаздыгүні
Е) балаша

6. Шылауды көрсет
А) жөнінде, беу
В) қатар, гөрі, беу
С) ғана, сайын, әрі
Д) сықылды, әлі
Е) шамалы, қысқасы

7. Еліктеу сөз
А) уақыт
В) ерлік
С) сауық
Д) жылп
Е) көрік

8. «Шапқан сайын үдей беру» күрделі сөзінің бағыныңқы сыңары
А) шапқан сайын
В) шапқан үдей
С) сайын үдей
Д) сайын беру
Е) үдей беру

9. Ашық дауыстылардан құралған сөз
А) Көкшетау
В) Ынтымақ
С) Егіз
Д) Сегіз
Е) Ырыс

10. Дара бастауышы бар сөйлем
А) Еңбегің еш кетпес деп ойлаймын.
В) Еңбек түбі – береке.
С) Шу өңірі өнімді мол береді.
Д) Сегіз қырлы, бір сырлы.
Е) Үш салт атты жүріп келеді.

11. Жай сөйлемнің қай түрі
Қаңтар, 1917 жыл.
А) атаулы
В) жалаң
С) жақсыз
Д) жақты
Е) жайылма

12.Салалас құрмалас сөйлем
А) Жер үрлеген сайын, сапырылысып түскен сары жапырақ жер бетін жасырып жатыр.
В) Ел сүйсе, ер де сүйеді.
С) Теректер мен қайыңдардың шық басқан су жапырақтары табан астында былпылдап жатыр, басқан аяқтың тықыры білінбейді.
Д) Еңбек қылсаң, қара жер де береді, сені құр тастамайды.
Е) Үсен манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып, мақта тұтанды.

13. Бұйрықты сөйлемді тап
А) Халықтан қайырымдылықты, қариядан байымдылықты үйрен
В) Сүйіп істеген іс шаршатпайды.
С) Мәуелі ағаш майысқақ.
Д) Құс балапаны үшін тұзаққа түседі.
Е) Өлеңі де жақсы екен.

14. Сөйлем мүшесі болып есептелмейтін оқшау сөз
А) етіс
В) сын есім
С) зат есім
Д) есімдік
Е) қаратпа

15. Тыныс белгісі дұрыс қойылған төл сөзі бар сөйлем
А) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен! деді Бейсен.
В) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен!, деді Бейсен.
С) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен, деді Бейсен.
Д) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен! — деді Бейсен.
Е) – Сыйласқанға ештеңе жетпейді екен!: — деді Бейсен.

16. Одағайды көрсет
А) Өзімдікі болса игі еді.
В) Охо, өлкемдегі өмір қандай!
С) Балам, ойымды таба алмадың.
Д) Мынау не деп тұр?
Е) Қой деймін, бала.

17.Сөйлемдерден омоним сөздерді тап
А) Аш жүру – денсаулыққа зиян. Қарның ашты ма?
В) Диктантты сауатты жаз. Жаз ерте шықты.
С) Жұмыс істейді. Мен жұмысымды бітірдім.
Д) Жазда Ыстықкөлге барамын. Маған жаз айы ұнайды.
Е) Қаладағы тіршілік қызық екен.

18. Антоним сөзі бар мақал-мәтел
А) Ақылың аз, ашуың көп болса – қор боласың.
В) Татулық – табылмас бақыт. С) Адал достық алтыннан да қымбат.
Д) Тіл тас жарады, тас жармаса, бас жарады. Е) Ашуың келсе, қолың тарт.

19. Қате жазылған сөз.
А) Айдана
В) Өнерпаз
С) Даурен
Д) Кітап
Е) Бөдене

20. Дауысты дыбыстардың жасалуы
А) Өкпедегі ауаның кедергіге ұшырап шығуына.
В) Езудің кейін қарай ашылуынан.
С) Тілдің ілгері қарай созылуынан.
Д) Жақтың тар ашылуынан.
Е) Өкпедегі ауаның кедергісіз шығуынан.

21. «Еңбекшілер» деген сөздің қай буынына екпін түсіп тұр
А) еңбек
В) ші
С) бек
Д) лер
Е) ең
22. Тасымалдауға болмайтын сөз
А) туған
В) етіс
С) жаздық
Д) қағаз
Е) тұйық
23. Бөлек жазылатын сөз
А) ешқайда
В) әлдекім
С) әруақытта
Д) әркім
Е) кейбір
24. Айтылуда өзгеріске түсетін сөз
А) ақ ешкі
В) терең ой
С) дыбыс
Д) бақ қону
Е) синоним

25. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпал
А) Орынбай біліммен озады.
В) Тоқсан жасқа толды.
С) Білім басы – бейнет, соңы – зейнет.
Д) Ат екі күн иесін күтті.
Е) Жолдың екі жағы – биік.

Читайте также:  Общие основы лечебной физкультуры тест

11-нұсқа
1. Үндестік заңына бағынбайтын қосымша
А) өнер, жұмыс, есім
В) ықыласпен, әкетай, балгер
С) клубқа, заводта, қонаққа
Д) мектепте, отынды, қонақтар
Е) жазықсыз, қыздарға, жүгірші

2. Қосымшаның түбір сөзге дұрыс жалғанған түрі
А) грамы
В) граммі
С) грамі
Д) граммы
Е) грамми

3. Көмекші есім
А) ауыл
В) тау
С) өзен
Д) кітап
Е) маңы

4. Күрделі сын есім
А) қатты
В) сары
С) аппақ
Д) күрең
Е) түнгі
5. Жинақтық сан есім
А) бәрі біркелкі
В) бес-бестен
С) оқып отыр, жеп отыр
Д) алтау, біреу
Е) отыз екі, жүздеген

6. Өздік есімдікті тіркес
А) бірер елік
В) өз баласы
С) жүз шамалы
Д) қос қыран
Е) көркем дүние

7. Қимыл мағынасын білдіретін сөз
А) қызыл, ақ, көк
В) паһ-паһ, ойпырай
С) күлкі, мінез, ой
Д) біреу, екі, үш
Е) күлу, оқы, тоқу

8. Күрделі үстеу
А) төмен
В) бұрын
С) тез
Д) жорта
Е) ендігәрі

9. «Биік қорған» тіркесіндегі басыңқы сыңар
А) сын есім
В) зат есім
С) есімдік
Д) сан есім
Е) етістік

10.Сілтеу есімдігі
А) әне
В) және
С) енді
Д) әлді
Е) әрі
11. Бұйрықты сөйлем қандай мағынада қолданылады.
А) талап ету
В) сұрау
С) хабарлау
Д) жалыныш
Е) көңіл күй білдіру

12. Ыңғайлас салалас сөйлем
А) Бүгін мені күткендердің саны есепсіз.
В) Күн шықты.
С) Сиырының тұқымы да жақсы, бабы да жақсы екен.
Д) Тіл — ұлтымыздың қасиетті қазынасы.
Е) Дегенмен үйге ерте келгендіктен, бәріне үлгердім.

13. Қаратпа сөз
А) Алдарыңнан ақ жол болсын, ардагерлер.
В) Расында, ол келе алмады.
С) Екі бесіміз – он.
Д) Ертең де, бүгін де бара алмаспын.
Е) Отыз – алтыға қалдықсыз бөлінеді.

14. Үтірдің қойылу себебі
Уай, шіркін, ән деп осыны айт!
А) қаратпа
В) одағай
С) қыстырма
Д) бірыңғай мүше
Е) төл сөз

15. Жай сөйлем
А) Жерге көк шығысымен, төлдерді жайылымға жіберді.
В) Ауыл тауға көшкенде, ол қалаға кетіп еді.
С) Үйге үлкендер де, кішілер де көңілді кірді.
Д) Оны танығанмен, Сәуле сыр бермеді.
Е) Жаз шыққанда демалысқа шығайын деп едім, бірақ болмады.

16. Тыныс белгісі дұрыс қойылған көп құрамды төл сөз
А) – Мың-мың рахмет, атажан, — деді Гүлжан қуанып, Дос болса сіздей болсын, Мен жыламаймын, қуанам!
В) – Мың-мың рахмет, атажан!, деді Гүлжан қуанып — Дос болса сіздей болсын. Мен жыламаймын, қуанам!
С) – Мың-мың рахмет, атажан: деді Гүлжан қуанып, Дос болса сіздей болсын, Мен жыламаймын, қуанам!
Д) – Мың-мың рахмет, атажан! — деді Гүлжан қуанып: — Дос болса сіздей болсын. Мен жыламаймын, қуанам!
Е) – Мың-мың рахмет, атажан деді Гүлжан қуанып — Дос болса сіздей болсын. Мен жыламаймын, қуанам!

17. Орфография бойынша жазылған сөз
А) қойайын
В) қояйын
С) қойяйын
Д) қояйың
Е) қойайн
18.Тәуелді жалғаулы сөз
А) ауылдың адамы
В) қалаға бару
С ) бүлдірген теру
Д) адамды құрметтеу
Е) жауап беру
19.Кейінді ықпал
А) орын
В) сөзшең
С) орман
Д) өнерпаз
Е) күндік
20.Ілгерінді ықпал
А) мәдениет
В) жанбады
С) добым
Д) машина
Е) Қамысбай

21.Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз
А) лауазым
В) бөлінгіш
С) Темірқазық
Д) Өлеңдер
Е) үнемшілдік
22. Тасымалдауға болатын сөз
А) тарс
В) төрт
С) басты
Д) бұлт
Е) қант

23.Тұйық буын мен бітеу буыннан жасалған сөз
А) аспап
В) сана
С) сатқын
Д) кербез
Е) кереге
24.Омоним бола алмайтын сөз
А) бастық
В) көр
С) сөз
Д) ат
Е) сол
25. Омоним болатын сөз қайсы?
А) ауыз
В) құлақ
С) от
Д) балшық
Е) сау

12-нұсқа
1.Антоним сөздер
А) ұятсыз-көргенсіз
В) шайқасу-шайнау
С) үміт ету-күдер үзу
Д) шалағай-жаңғалақ
Е) хат-хабар

2.Ауыспалы мағынада қолданылып тұрған сөз
Ниетің қисық болса, ағайынға өкпелеме.
А) ниетің
В) қисық
С) болса
Д) ағайынға
Е) өкпелеме
3.Диалект сөз
А) бөз, боз
В) көпшік, дарбаза
С) қара, ат
Д) оның, соған
Е) орман, тоғай
4.Архаизмге жататын сөз
А) ғарышкер
В) балмұздақ
С) қорамсақ
Д) әңгелек
Е) сүт

5.Көмекші есімді тіркес
А) орман іші
В) ауылдың малы
С) баланың бесігі
Д) Сәуленің қуыршағы
Е) Зәуренің болашағы

6.Сапалық сын есім
А) сүтті сиыр
В) малды ауыл
С) үлкен үй
Д) құмды жер
Е) қарлы қыс

7.Сын есімнің салыстырмалы шырай түрі
А) жеп-жеңіл
В) ауыр
С) ірірек
Д) қара
Е) ашық

8.Жіктеу есімдігі
А) Біз
В) кімдер
С) өзім
Д) бәрі
Е) бәріміз

9.Шығыс септігінде тұрған сілтеу есімдігі
А) маған
В) онымен
С) бұдан
Д) бізден
Е) сенен

10.Ырықсыз етіс жұрнағы жалғанып тұрған сөз
А) шапты
В) шабылды
С) шабысты
Д) шаппады
Е) бақты
11.Дара етістік
А) Марат жаңа келді.
В) Балалар ойнап жүр.
С) Төрт жердегі төрт – он төрт.
Д) Оның түсі сары.
Е) Оның киімі әдемі.

12.Мезгіл үстеумен тіркескен тіркес
А) ежелден таныс
В) тауып алды
С) отыз адам
Д) жаңа киім
Е) жақсы белгі

13.Анықтауыш қатыспаған тіркес
А) Терезенің көзі
В) Жақсыдан үйрен
С) Бидайдың сабағы
Д) шаңырақтың ағашы
Е) Мараттың ойыншығы

14.Демеулік шылаулы тіркес
А) Тек қана сен кел.
В) Өзгелерге де риза.
С) Балалармен бірге.
Д) Сенен бұрын.
Е) Оған дейін.

15.Қиысуды көрсет.
А) жолда жатты
В) әдейі бармау
С) сіздер жеткіншексіздер
Д) түнімен жүрді
Е) ермек үшін жазу

16.Біріккен сөз
А) жасампаз
В) өндіріс
С) жолсерік
Д) алынған
Е) тапсырды

17.Одағай сөзге байланысты қойылып тұрған тыныс белгіні көрсет
А) Ойбай Жақа-ау ол – Жоламанның дүмпуі ғой.
В) Ойбай Жақа-ау! Ол, Жоламанның дүмпуі ғой.
С) Ойбай, Жақа-ау! Ол – Жоламанның дүмпуі ғой.
Д) Ой бай, Жақа-ау, Ол – Жоламанның дүмпуі ғой.
Е) Ойбай — Жақа-ау ол Жоламанның дүмпуі ғой.

18.Қаратпа сөз
А) Қой, не болса да кетейік.
В) Мейманым, жақсы жатып, жай тұрдың ба?
С) Таныды да таң болды.
Д) Дала тақыр, бірақ тығыз бетегемен жайнаған.
Е) Тәк-тәк, айтпа енді.

19.Төл сөзді сөйлем
А) Сен дегенде сөз бар ма?
В) Әй дер әже, қой дер қожа жоқ.
С) балалардың соңғы ермегі – «Ақсүйек», «Соқыр теке».
Д) «Осы күні сол ара жайнаған қызыл гүл», — дейді.
Е) Сауатты болу дегеніміз — дұрыс жазып, дұрыс сөйлеу.

20.Дұрыс жазылған сөз
А) Кең маңлай
В) Кеңмаңлай
С) Кеңмаңдай
Д) Кеңмаңылай
Е) Кең маңдай

21.Хабарлы сөйлем
А) Жауап берсең ше.
В) Сен қашан келесің.
С) Балалар далада ойнап жүр.
Д) Әттең, кешігіп қалдың-ау.
Е) Келгеніңе қанша болды.

22.Бастауыштан кейін қойылған сызықшаны тап
А) Қыздардың үлкені Зайра да, кішісі – Сара.
В) Қыздардың үлкені — Зайра да, кішісі – Сара.
С) Қыздардың — үлкені Зайра да, кішісі Сара.
Д) Қыздардың үлкені Зайра да — кішісі Сара.
Е) Қыздардың — үлкені Зайра, кішісі Сара.

23. Жұрнақ жалғанған сөз
А) сандықша
В) кітаптар
С) жерлерге
Д) дәстүрмен
Е) адамда

24. Көптік жалғауының дұрыс қолданылмауы
А) қыздар
В) студенттер
С) он оқушылар
Д) көліктер
Е) жауаптар

25. Архаизм сөз
А) саяжай
В) бағдаршам
С) сыңсу
Д) жусан
Е) қаламақы

Источник

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ БОЙЫНША ТЕСТІЛЕУ СҰРАҚТАРЫ

Тест “Конституция Республики Казахстан” на казахском языке

50 вопросов, время 20 минут

Қазақстан Республикасының Конституциясы. Орындау уақыты 50 сұрақ, 20 минут

Лимит времени: 0

Навигация (только номера заданий)

0 из 50 заданий окончено

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Информация

 • Начать тест – Тест бастау
 • Страница – Беттері
 • Завершить тест – Тестті аяқтау
 • Показать вопросы – Сұрақтарды көрсету
 • Неправильно – Дұрыс емес
 • Правильно – Дұрыс

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Источник